عشقی به رنگ برادر
ماه,روشنی اش را,گرمی اش را,هستی اش را و هویتش را از خورشید می گیرد,و آنها که مرا به لقب قمر,مفتخر ساخته اند,نسبت میان ماه و خورشید را چه خوب می فهمیده اند!

ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و هویتش را از خورشید می‌گیرد. و آنها که مرا به لقب قمر، مفتخر ساخته‌اند، نسبت میان ماه و خورشید را چه خوب می‌فهمیده‌اند!

,برادر, عشق,ازدواج و ارتباطات با اقوام

 

تو را خوب به خاطر نمی آورم ، اخرین بار که دیدمت چهار سال بیشتر نداشتم ، نه خاطره ی بازی کودکانه ای از با تو بودن دارم و نه حتی جز چند عکس مختصر ، لحظات ثبت شده ای که با آن خاطرات نداشته ی مان را مرور کنم.

می گویند :خواهر غمخوار

آنچه از نظرتان می گذرد مروری است گذرا بر رفتارها و شیوه های رفتاری رسول اکرم(ص) که با استناد به برخی آیات، احادیث و نمونه های عینی از زندگی آن حضرت مورد بررسی قرار گرفته است.
,برادر, عشق,ازدواج و ارتباطات با اقوام

یادآوری خدا را جدی بگیرید

گاهی وقت ها از زمین و زمان شکایت داریم ، نداشته های مان را زیر ذره بین می گذاریم و داشته های مان را فراموش می کنیم.
,برادر, عشق,ازدواج و ارتباطات با اقوام

سپاه یزید و حسین(ع) در زندگی شما

باید انتخاب می کردم برم یا بمونم؟ باید معلوم می کردم می خوامش یا نه؟ لباس چی بپوشم؟ باهاش حرف بزنم یانه؟ بهش بخندم یا نه؟ چطور نگاهش کنم؟از نگاهم چی رو باید بفهمه؟اگه این کار رو بکنم دلم خنک میشه یا...؟
منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :