ازدواج با هدف های انحرافی اایران
ازدواج با هدف,جنس خودتان همسرانی,نشانه,خداوند,تفکر,آیه,مهربانی,ازدواج

ازدواج با هدف های انحرافی

هدف های ازدواج:
خداوند متعال در آیه 21 سوره روم می فرماید:
و یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما آدمیان از جنس خودتان همسرانی آفرید که در کنار او آرامش  یابید،  باهم انس بگیرید و میان شما رأفت و مهربانی قرار داد، در این امر نشانه هایی است برای آنان که تفکر می کنند.
با توجه به آیه کریمه فوق، هدف از ازدواج آرامش، انس و رأفت و مهربانی دو جنس مرد و زن است.
در جهان بینی اسلام، هدف های ازدواج و تشکیل خانواده، متعدد ذکر شده که اهم آنها به شرح زیراست:

1- پاسخ به ندای غریزه و فطرت؛
2- ایجاد کانون آرامش برای دو همسر؛
3- داشتن فرزند و تربیت کودکان و نوجوانانی صالح، سالم و نیکوکار؛
4- حفظ عفت و پاکدامنی؛
5- دوستی، محبت و عشق؛
6- اجرای
سنت رسول (ص)؛
7- تأمین سلامت جسم و روان و برقراری تعادل در وجود آدمی؛
8- کمک به تعادل و رشد یکدیگر.
با توجه به موارد فوق می توان گفت در زناشویی ، هدف ارضای نیازهای روانی، جسمانی و آرامش و فراهم ساختن امکانات رشد و تعالی مرد و زن می باشد. زناشویی باید براساس محبت، همکاری، همدردی، تفاهم، گذشت و فداکاری متقابل زن و شوهر استوار باشد. بنابراین عدول از هدف های فوق زندگی را به طرف نابسامانی و جدایی سوق خواهد داد.
بسیاری از افراد،
ازدواج را برای هدف هایی غیر از اهداف زناشویی انجام می دهند و در نتیجه پس از حصول به هدف خود و یا قبل از آن، ازدواج دچار نابسامانی و تزلزل می شود و زندگی را دچار سختی و گرفتاری می نماید.

مشاوره ازدواج در رابطه با هدف های انحرافی
ابتدا مشاور باید بررسی نماید که هدف های واقعی ازدواج، مورد نظر مراجع هست یا خیر. چنانچه مراجع در انتخاب همسر تحت تأثیر عامل یا عوامل خاص، قرار گرفته است، مشاور باید او را به هدف های ازدواج در ارتباط  با ارضای نیازهای روانی و جسمانی و داشتن یک زندگی خوشایند و لذتبخش و با ثبات توجه دهد و نتیجه گزینش فعلی او را در رابطه با هدف های حقیقی ازدواج بسنجد. در این رابطه مهم آن است که با استفاده از روش غیرمستقیم ، عواطفی که مراجع را منصرف ساخته ، تخفیف یابد و او شخصاً در جهت انتخاب مناسب بینش حاصل نماید. بدیهی است برای حصول به این هدف ، مشاور باید وقت بیشتری بگذارد و از فنون و روش های مختلف استفاده کند تا بتواند در تغییر مسیر مراجع تأثیر بگذارد.
فنون و روش هایی که در این مورد می تواند مورد استفاده قرار گیرد به شرح زیر است:
- دختران کم سن و سال (در سنین دبیرستان) غالباً بدون توجه به کلیه عوامل مؤثر در ازدواج و تنها تحت تأثیر یک یا چند عامل مورد علاقه خود به پسر یا مردی خاص اظهار علاقه می کنند.در چنین مواردی مشاور باید علاوه بر آن که مراجع را به کلیه عوامل مؤثر در ازدواج توجه می دهد ، او را از مخاطرات همسر گزینی با تکیه بر یک خصوصیت آگاه سازد. باید از پدر و مادر او کمک بگیرد و ضمن مشاوره با مراجع ، والدینش را قبل از وقوع حوادث در جریان قرار دهد.
- پدران و مادرانی که روی عقاید خاص، دختران و پسران خود را مجبور به انتخاب همسر می کنند،
باید مورد مشاوره قرار گیرند. به این گونه پدران و مادران باید مفهوم ازدواج و هدف های آن تفهیم گردد و ضمن طرح موارد مشابه و نتایج شوم حاصله، به آنان بصیرت داده شود، تا از فشار بر جوانان ( که تنها همسر پیشنهادی آنان را قبول کنند) دست بردارند.- پدری می خواهد برای پسرش همسری انتخاب کند که مطیع محض او باشد( به جای همسر کلفت بگیرد). قوم و قبیله ای که نظرشان در ازدواج، صلح و آشتی است یا کسانی که به خاطر ثروت ازدواج می کنند، بهتر است برای رسیدن به هدف خود وسیله دیگری را برگزینند. مشاور با روش های مختلف باید به این قبیل افراد، اهمیت امر زناشویی را تفهیم کند و راه هایی که می تواند هدف آنان را تأمین کند نشان دهد.

- دختران یا پسرانی که تحت تأثیر عناوین علمی یا شغلی ، یا به خاطر زیبایی طرف مقابل  بدون احتساب سایر عوامل مؤثر در ازدواج به انتخاب می پردازند ، نیاز به مشاوره دارند.
عناوین علمی و شغلی ، یا زیبایی از عوامل مهم در ازدواج به شمار می رود؛ ولی مهمتر از آن نادیده گرفتن عوامل اخلاقی و فرهنگی و سن ازدواج و سایر عوامل است که احتمال توفیق در ازدواج لذتبخش و خوشایند را کاهش می دهد. مشاور خانواده باید این گونه مراجعان را به خطرات یک بعدی نگریستن در ازدواج توجه دهد، و سعی کند اهمیت سایر عوامل مؤثر در زناشویی را نیز به آنان تفهیم نماید.- دختران و پسرانی که به خاطر هنر، استعداد و نبوغ ، لباس ، ظواهر و قهرمانی فریفته ازدواج می شوند و سایر جنبه ها را نادیده می گیرند نیز باید با موارد مشابه که زناشویی موفق نبوده ، مواجه گردندو با بحث و بررسی، آگاهی کافی در مورد عواقب نامطلوب نادیده گرفتن عوامل مهم زناشویی به آنان داده شود تا بینش لازم را به دست آورند و بتوانند تصمیم عاقلانه بگیرند.
- افرادی که هدف آنان از ازدواج سوء استفاده است.
چون ویژگی های اخلاقی و شخصیتی در طول زمان ایجاد می شود و برای اصلاح آن به زمان زیادی نیاز است، بنابراین مشاوران باید با استفاده از فنون و روش های مختلف و تشکیل جلسات متعدد مشاوره، نسبت به اصلاح رفتار این گونه افراد اقدام نمایند همچنین باید به مراجعانی که ممکن است طعمه این افراد قرار گیرند اطلاعات لازم داده شود.


منبع : مشاوره در آستانه ازدواج - تالیف سید مهدی حسینی بیرجندی
گردآوری: زهره پری نوش

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :