نقش اعتماد به نفس در رابطه موفق زوجین
انتخاب همسر با چشمان باز,گذارد,اعتماد به نفس,ابتدای هر راهی امکان پیچ خوردن,ماشین,خواب,خواب بلند,خرید,آدم

در مساله انتخاب همسر هم کسی که [categoriy],نقش,اعتماد,به

چطور تقویتش کنیم؟

- اول از همه باید به یک حدی از خودباوری در خودمان برسیم تا موقعیت مان در جامعه و بر اساس هدف مان را بدانیم. اینکه جایی نرویم که در آنجا نقطه ضعف های من دو برابر دیده شود. گاهی اوقات این نقطه ضعف ها را آدم ها پررنگ می کنند و گاهی اوقات مکان ها. آدم ها مورد نظر ما نیستند. منظورمان این است که من ریاضی ام در حد خیلی ساده باشد ولی بروم سر کلاس ریاضی پیشرفته بنشینم. این باعث همان اتفاق می شود. شخص می رود سر کلاسی می نشیند که از مطالب هیچ چیزی نمی فهمد. طبیعی است که این فرد خودباوری اش پایین می آید.

- چک لیست توانایی های تان را بنویسید. این کار برای رسیدن به اعتماد به نفس مبتنی بر واقعیت واجب است، ضمن اینکه این امکان را به شما می دهد تا در وقت ضرورت، بهتر و واقعی تر خودتان را معرفی کنید. شما باید این حس می توانم ها را به جاهایی که باید تسری بدهید. البته در این کار ظرفیت محیط را هم بسنجید، در یک جمع خودکم بین، کارهایی که بر اساس اعتماد به نفس بالا انجام می شود، ممکن است خودشیفتگی به حساب بیاید!

- در بعضی جاها که فکر می کنید توانش را دارید ریسک کنید.حداقل آن زمان هایی که همه چیز به شانستان بستگی دارد این ریسک را بکنید. مرور کردن خاطرات درست از موفقیت های درست، منجر می شود آدم اعتماد به نفس بیشتری برای ریسک کردن ها پیدا کند.

- باید هر از گاهی اعتماد به نفسمان را رشد بدهیم. زندگی واقعی، دائم اعتماد به نفس را مصرف می کند و آدم زرنگ باید دائم این اعتماد به نفس را شارژ کند. بخشی از آنها محصول جنگ در زندگی و بخشی حاصل تفکر در زندگی است. برای این کار باید با آدم هایی معاشرت کنیم که نکات مثبت را جلوی چشم آدم می آورند.

- بپذیریم یا به خودمان مجوز این را بدهیم که امکان دارد گاهی شکست بخوریم. آدم هایی که جرات اشتباه کردن ندارند، اضطراب و استرس بیهوده ای را تحمل می کنند که باعث می شود یا کاری را شروع نکنند یا اینکه اگر شروع کردند، ترسی بر آنها غلبه کند.

این احتمال ممکن است که در ابتدای هر راهی امکان پیچ خوردن پا وجود داشته باشد. آدم هایی که وقتی می خورند زمین، بلند می شوند و می ایستند، همان آدم های با اعتماد به نفس هستند.

منبع:تبیان
منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :