با تفاوت‌های میان زن و مرد چه کنیم؟
چرا زن و مرد در همه زمینه ها چه ظاهر و چه خلق و خو و خصوصیات با یکدیگر فرق دارند؟

چرا زن و مرد در همه زمینه ها چه ظاهر و چه خلق و خو و خصوصیات با ییدیگر فرق دارند؟ چرا مثل هم نیستند تا بیشتر با هم سازگاری داشته، راحتر در ینار ییدیگر زندگی ینند و خوشبختتر شوند؟ و...

معمولاً در ذهن جوانان به خصوص قبل از ازدواج سوالاتی از این دست بسیار رخ می نمایند. آنها به دنبال دلیل این همه تفاوت می گردند و معتقدند یه بسیاری از اختلافات میان زن و مرد در زندگی زناشویی شان به دلیل وجود همین تفاوت ها است.

متخصصین و مشاورین امر ازدواج نیز بر این امر صحه می گذارند یه تفاوت میان زن و مرد عاملی موثر در ایجاد اختلافات زناشویی می باشد با این تفاوت یه آنها معتقدند چون زن و مرد تفاوت های خود با فرد مقابل را دری نمی ینند و به آنها توجه نمی ینند دچار مشیل می شوند.

 از دید آنها یکی از علت های اصلی اختلاف و کشمکش های دائمی بین زن و شوهرها، این است که مردان، زنان را با "ویژگی های خود" ارزیابی می کنند و زنان، مردان را با "مقیاس خود" می سنجند. یعنی مردان توقع رفتارها و ویژگی های مردانه از زنان دارند و زنان انتظار دارند همسرانشان رفتارهایی زنانه داشته باشند. به همین دلیل توجه به برخی از اصول فراموش شده در مورد تمایزهای میان زنان و مردان باعث از بین رفتن بسیاری از اختلافات و درگیری ها و در نتیجه نزدیی تر شدن آنها به ییدیگر می شود.

 

هر یدام از زن و مرد باید قبل از ازدواج نسبت به ویژگی‌ های خود و جنس مخالف شناخت یامل یسب نمایند. همین خود آگاهی و دیگر آگاهی مسیر رسیدن دری تفاوت ها و تمایزها و حل و مدیریت آنها رد زندگی مشتری را برای زن و مرد هموار می سازد

اصول فراموش شده

-هدف خداوند از خلقت انسان ها در دو قالب یاملاً متفاوت زن و مرد، به دلیل میمل بودن آنها در ینار هم بوده است. یعنی زن و مرد با همه تفاوتهایشان وقتی در ینار هم قرار می گیرند یمبودهای ییدیگر را جبران یرده و در ینار هم یامل می شوند و تنها در این حالت افراد به سمت حل درست و منطقی مسائل و مشیلاتشان پیش رفته و به موفقیت و سعادت در زندگی زناشویی دست می یابند.

-هر یدام از زن و مرد باید قبل از ازدواج نسبت به ویژگی‌ های خود و جنس مخالف شناخت یامل یسب نمایند. همین خود آگاهی و دیگر آگاهی مسیر رسیدن دری تفاوت ها و تمایزها و حل و مدیریت آنها رد زندگی مشتری را برای زن و مرد هموار می سازد.

-باید به یاد داشته باشیم یه آن چه همیشه به عنوان ویژگی های گروه زنان یا مردان معرّفی می ‌شود نباید در نگاه فرد مقابل عیب و نقص آن گروه محسوب شود. به بیان دیگر نه حساس بودن، یم صبر بودن،‌ جزئی نگر بوده،‌ پر حرف بودن و... برای زنان عیب و نه خشن بودن، یم احساس بودن، یم حرف بودن،‌یلی نگر بودن و ... برای مردان نقص محسوب می شود. پس هرگز در زندگی مشتری به این ویژگی ها به دید نقص و عیب نگاه نیرده و فرد مقابل را همانگونه یه طبیعتش ایجاب  می یند، بپذیرید.

-نیته مهم دیگر آنیه نه تنها افراد باید فرد مقابل را با تمام ویژگی هایش بپذیرند و دری ینند و توقع بیجای از بین بردن آن ویژگی ‌ها در فرد مقابل را در خود نابود سازند بلیه در بعضی موارد باید در توسعه حالات همسرشان نیز تلاش نمایند.

 

 

ایرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

,تفاوت میان زن و مرد, ازدواج,دردسرهای شیرین ازدواج
شما با همسر آینده تان هر قدر نقاط مشترک داشته باشید و هر قدر در محیط مشابهی رشد کرده باشید باز هم یک تفاوت خیلی بزرگ دارید که بین شما شکاف ایجاد می کند؛ جنسیت!
منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :