رابطه ی تشکر و قدرشناسی با عشق و مهربانی
نور امید روشن,رابطه ی تشکر,عشق,عشق و مهربانی,امیدی,هرگز قدرت,بخش مهربانی های ساده,رابطه

رابطه ی تشکر و قدرشناسی با عشق و مهربانی
 
هرگز قدرت التیام بخش مهربانی های ساده و روزمره ی زندگی را دست کم نگیرید . یک کلمه ی محبت آمیز می تواند یاس و نا امیدی را از دل کسی بگیرد و آن را با نور امید روشن کند ...

 یک لبخند می تواند به دیگران کمک کند تا باور کنند مهم و با ارزش اند . یک عمل محبت آمیز می تواند زندگی آدم ها را نجات دهد .
موجودیت و هستی شما یک معجزه است . همان گونه جهانی که در آن زندگی می کنید اعجازی بی نظیر است . به این حقیقت که وجود دارید و زنده اید توجه کنید ، روحتان زمزمه می کند که ای خالق هستی متشکرم .
هنگامی که پیوسته شکرگزارید و با حسی برخاسته از تشکر و سپاس زندگی می کنید ، سرتاسر زندگی تان به دعا و نیایشی عملی و زنده تبدیل خواهد شد .

● سان بئر – نویسنده و آموزگار مقدس :

نیایش راهی است برای انسان ها تا بخشی از انرژی را که به طور مداوم دریافت می کنند به خلقت بازگردانند . زمین خانه و سرپناه ماست و به ما جا و مکان داده است تا بتوانیم پایمان را بر روی آن بگذاریم . هوا به ما امکان می دهد تا تنفس کنیم . آب ما را زنده نگه می دارد و خورشید ما را گرم می کند و راهمان را روشن . شکر و سپاس نیز به ما این امکان را می دهد تا به زندگی تعادل و توازن ببخشیم .

● اما دعاها و نیایش های ما چگونه بر جهان هستی تاثیر می گذارند ؟

دعا و نیایش و شکر و سپاس ، شکل هایی از انرژی اند . ارتعاشات بر تمام جهان هستی تاثیر می گذارند . هنگامی که شکر و سپاس را با تمام وجود در قلب خود احساس می کنیم ، در واقع به خلقت و آفرینش آن هم با روشی خاص و مشخص و ملموس عشق ورزیده ایم .
 
● سرج کاهیلی کینگ :

ما انسان ها به دیگر اجزای این کائنات چه جاندار و چه بی جان متصل هستیم . پس کاری که هر یک از ما انجام می دهیم روی تمام دنیا اثر می گذارد . همه ی افکار ، گفته ها ، تصاویر ذهنی ، دعاها ، نیایش ها ، بخشش ها ، مهربانی ها ، محبت ها و تمام کارهای ما را همه ی هستی می بیند و می شنود .
 منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :