میزان عشق خود را بسنجید
میزان عشق,کامل,میزان,راه,اجتماع,روابط,رقابت,مشکلات

میزان عشق خود را بسنجید
 
عشق موهبتی الهی است و هیچ فرجامی بدون عشق ماندنی نیست. کلمه‌ای که تمامی واژه‌ها در آن می‌گنجد و خود نیز تنهای کامل است...

 داروئی که درمانگر همه دردها است و اعجاز همه شگفتی‌ها و پدیده‌های خلقت.
همه‌کس تو را برای خود می‌خواهد و عاشق تو را برای تو. یادمان باشد فق یک نفر عاشق ما است که او مهر را بین دیگران برای ما تقسیم می‌کند و او نفر نیست، خدا است.

●پرسشنامه مقیاس عشق

آیا عاشق هستید؟ مقیاس عشق زیر در دانشگاه تورس ایسترن پوستون تهیه شده است. برای مقایسه خود با دانشجویان آن دانشگاه فقط باید به طرف مقابل عشق خود بیندیشید و به این پرسشنامه پاسخ دهید. بعد نتایج خود را با نتایجی که در پیوست آمده است، مقایسه کنید.
دستورالعمل: عددی را که به‌نظر شما با درستی یا عدم درسی سؤالات بهتر تبیق می‌کند، علامت بزنید. برای این‌کار کد زیر را در نظر بگیرید:
۷ = کاملاً درست
۶= بیشتر درست
۵= کمی درست
۴= نامطمئن (هم درست و هم غلط)
۳=کمی غلط
۲= بیشتر غلط
۱= کاملاً غلط
۱. برای رسیدن به او خیلی عجله دارم
۲. او را خیلی جذاب می‌دانم.
۳. او، نسبت به اکثر مردم معایب کمی دارد.
۴. برای او هر کاری را انجام می‌دهم.
۵. به‌نظر من، او خیلی فریبنده است.
۶. دوست دارم احساسات خود را با او در میان بگذارم.
۷. وقتی با هم کار می‌کنیم، کار برایم خیلی خوشایند است.
۸. دوست دارم که او حتماً مال من باشد.
۹. اگر اتفاقی برای او بیفتد، خیلی ناراحت خواهم شد.
۱۰. خیلی وقت‌ها به او فکر می‌کنم.
۱۱. خیلی مهم است که او به من علاقه‌مند باشد.
۱۲. وقتی با او هستم، کاملاً خوشحالم.
۱۳. برایم دشوار است که به مدت طولانی از او دور باشم.
۱۴. حقیقت این است که خیلی به او علاقه‌مندم.

●هنجاریابی مقیاس عشق

روائی مقیاس عشق به کمک یک نمونه ۲۲۰ نفری از دانشجویان دوره اول دانشگاه تورس ایسترن با سنین ۱۹ تا ۲۴ سال (سن متوسط ۲۱ سال) تعیین شده است. برای این‌کار، ابتدا از دانشجویان خواسته‌اند که بگویند: ”مطمئناً عاشق هستند“، ”به احتمال زیاد عاشق هستند“، ”به احتمال کم عاشق هستند“، ”به احتمال زیاد عاشق نیستند“، یا ”مطمئناً عاشق نیستند“. آنگاه از آنها خواسته‌اند که به سؤالات مقیاس عشق، در ارتباط با کسی که او را دوست دارند، پاسخ دهند.
جدول زیر، نتایج متوسط هر گروه از دانشجویان را نشان می‌دهد. چون نتایج دخترها با نتایج پسرها تفاوت نداشته، یکجا آورده شده است. اگر نتیجه شما در مقیاس عشق ۸۴ باشد، احساسات شما احتمالاً بین احساسات دانشجویانی که اعلام کرده‌اند ”مطمئناً عاشق هستند“ و احساسات آنهائی که اعلام کرده‌اند ”به احتمال زیاد عاشق هستند“ قرار خواهد گرفت.
یادآوری: از آنجا که این آزمون پس از اجراء از طرف تعدادی از دانشجویان مورد تردید قرار گرفته است، در تفسیر نتایج خود جانب احتیاط را رعایت کنید و بر احساسات خود بیشتر از نتایج آزمون اعتماد کنید.
(منابع دانشجویان دانشگاه تورس ایستون در مقیاس عشق )
حالت / تعداد / میانگین شرح
کسانی‌که مطمئناً عاشق بودند / ۵۶ / ۸۹-۸۱
کسانی که به احتمال زیاد عاشق بودند / ۴۵ / ۸۰-۷۸
کسانی که به احتمال کم عاشق بودند / ۳۶ / ۷۷-۶۹
کسانی‌که به احتمال زیاد عاشق نبودند / ۴۰ / ۶۸-۶۰
کسانی‌که مطمئناً عاشق نبودند / ۶۰ / ۵۹-۱۴
منبع:مجله موفقیت
ویرایش وتلخیص:آکاایران

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی