جرات و شهامت عشق ورزیدن
عشق,ازدواج,روحی,نظیری,عمیق,خوب,خانواده,ارتباط

جرات و شهامت عشق ورزیدن              
 
شروع رابطه مستلزم جرات و شهامت روحی چندانی نیست . شما می توانید به راحتی با کسی ازدواج کنید ، اما عشق ورزیدن آن هم به طرزی عمیق و واقعی مستلزم جرات و شهامت کم نظیری است ...

 زن و شوهر بودن کاری آسان است ، اما معشوق واقعی بودن آنقدرها هم آسان نیست . طی طریق و سیر و سلوک در قلمرو "روابط خودآگاه" جرات و شهامت می طلبد .
عشق های بزرگ همواره مستلزم شهامت های روحی بزرگ هستند . عشق ورزیدن مستلزم آن است که ترس های خود را که زمانی محافظ خوبی برای شما بودند ، کنار بزنید و عمیق ترین و پنهان ترین مکنونات قلبی خود و آسیب پذیری های خود را به معشوق خود فاش سازید . عشق ورزیدن مستلزم آن است که معشوق را به رازهای درونی خود راه دهید و به او اجازه دهید تا تمامی قسمت های شما را ببیند ، که حتی شاید به خودتان نیز آن ها را فاش نکرده اید . نقاط قوت و ضعف ، امیدها و یاس ها ، آرزوها و ترس ها و . . .
عشق واقعی و راستین آن است که خودخواهی ها ، آزمندی ها و ضعف ها ، سردی ها و نامهربانی ها و خلاصه تمامی نقاط تاریک قلب خود را نیز به معشوق فاش کنید و او را در پستوها و زوایای پنهان روح خود نیز به گردش ببرید تا بتوانید تمامی نواحی و زمینه هایی را که در آن نیازمند رشد و تغییر هستید خودتان نیز ببینید و نسبت به آن ها آگاهی بیابید .
عشق راستین به احتمال قوی احساسات ناخوشایند بسیاری را نیز در شما روشن خواهد کرد ، زیرا مجبورید در آیینه ی معشوق نگاهی واقع بینانه به خویشتن واقعی خود بیاندازید .
چنان چه جرات و شهامت عشق ورزیدن را به خود راه دهید ، خواهید دید که در طول زندگی تان اوقات و لحظات بسیاری وجود دارند که در آن لحظات احساس چندان خوشایندی نداشته و ندارید .
چرا که روابط سالم و روبه رشد ، شما را بر آن وامی دارد تا فراتر از محدودیت های خود گام بردارید و تمامی هر آنچه را که در وجود خود نامطلوب و ناخواستنی می یابید اصلاح و تصفیه کنید .
هر چه با صداقت و عمق بیشتری عشق بورزید و اعتماد بیشتری میان خود و نامزد/همسرتان ایجاد کنید ، رابطه ، شما را با حقایق بیشتری درباره ی خودتان روبرو می کند و احساسات ناخوشایند بیشتری را در شما زنده خواهد نمود .
به همین دلیل است که بسیاری از زوج ها مصادف با زمانی که به لحاظ احساسی و عاطفی به یکدیگر نزدیک تر شده یا سطح تعهدشان را به یکدیگر عمیق تر می کنند (وقتی ازدواج کردند) ، و در حضور یکدیگر احساس امنیت بیشتری پیدا می کنند ، گاهی اوقات تنش افزوده یا مخالفت ها و اختلاف نظرهای بیشتری را نیز تجربه می کنند ، تعهد متقابل میان زوج ها و میل و گرایش آن ها به نزدیکی و صمیمیت بیشتر همچون آتش عمل می کند که دمای رابطه ی آنان را بالا می برد تا تمامی ناخالصی ها نهایتا در نقطه ی جوش به سطح بیایند . ناگهان طرفین نسبت به تمامی آنچه در باره ی معشوق و نیز خودشان ناخواستنی و ناخوشایند است ، وقوف بیشتری پیدا کرده و به نقاط ضعف خود و دیگری پی می برند .
چنان چه نسبت به این موضوع آگاهی کافی نداشته باشید ، ممکن است رابطه ی خوب و سالم خود را با رابطه ی بد و ناسالم اشتباه بگیرید در حالی که واقعیت امر آن است که همه چیز در جهت بهتر شدن در حرکت است . درست در همین لحظات است که باید جرات و شهامت پایمردی ، ماندن و جا نزدن را به خود راه دهید ، پا به فرار نگذارید و تصمیم بگیرید که وارد حقیقت شوید نه اینکه به آن پشت کنید . باید شوق و اشتیاق عشق ورزیدن را همچنان در خود زنده نگه دارید .

● سهیم شدن در لحظات ناب با معشوق شهامت می طلبد

چنان چه عشق ورزیدن مستلزم جرات و شهامت روحی باشد ، سهیم شدن در لحظات ناب و حقیقی مستلزم دوچندان تهور روحی است . چون لحظات ناب و حقیقی شما را مجبور می سازند با آنچه در باره ی خود یا همسرتان چندان نیز خوشایند نیست ، روبرو شوید .
هر چه با صداقت بیشتری با نامزد/همسرتان ارتباط قلبی برقرار کنید ، به راحتی قادر نخواهید بود وانمود کنید که همه چیز خوب است . هر چه لحظات ناب بیشتری را با نامزد/همسر خود تجربه کنید ، به راحتی نخواهید توانست خود را گول بزنید که عشق کافی دریافت می کنید ، در حالی که نمی کنید ؛ هر چه ارتباط قلبی عمیق تری با نامزد/همسر خود داشته باشید مشکل تر خواهید توانست نقاط تاریک رابطه یا ازدواج خود را انکار کرده یا آن ها را نادیده بگیرید . به همین دلیل است که بسیاری از ما هر چه در توان داریم به کار می گیریم تا از رویارویی با لحظات ناب سر باز زنیم .
چرا که این لحظات ما را با خودمان روبرو می سازند و ما را از منطقه ی امن خود خارج می کنند و بر آن می دارند که به حقایق توجه کنیم . عشق ورزیدن به طرزی اصیل و واقعی و سهیم شدن لحظات ناب با معشوق به معنای آن است که تمام و کمال در برابر او لخت و عریان شوید ، آن هم نه به لحاظ فیزیکی و جسمانی ، بلکه به لحاظ احساسی و عاطفی . حقیقت آن است که برهنگی روانی به مراتب ترسناک تر از لخت شدن و عریان بودن به لحاظ فیزیکی و جسمانی است . هنگامی که لباس هایتان را بر تن ندارید ، تنها چیزی که معشوق از شما می بیند بدن شماست ؛ اما هنگامی که مواضع و موانع روحی و روانی خود را فرو می ریزید ، آنچه از شما و دیگران آشکار می شود ، به مراتب بیشتر از بدن عریان شماست . در این گونه اوقات حس نیازمند بودنتان ، احساس نا امنی تان ، خشم و انزجاری که بسیاری از اوقات انکارش می کنید و ترس از رها کردن و وادادن و اعتماد کردن در بستر دارید ، و . . . همه وهمه لو می روند و شما را آسیب پذیر می سازند .
تنها زوج های معدودی وجود دارند که مواقعی در روز به لحاظ روحی و روانی کاملا در برابر هم عریان و برهنه می شوند .
 منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :