احساسات مردها - کلوب ازدواج آکا
چنانچه به راستی مردی را خوشحال و خوشبخت دیده,ازدواج عشق احساسات مردها,گمان مشغول,دنبال تخم,ازدواج عشق,ازدواج,دنبال,چنانچه به راستی مردی را خوشحال و خوشبخت

ازدواج - عشق -

هیچ وقت نمی بینید مردها آن طور که به دنبال دگمه ی سردست گمشده شان زیر رادیاتور شوفاژ اتاقشان می گردند ، به دنبال خوشبختی و خوشحالی واقعی بگردند . برای مردها خوشحالی و خوشبختی واقعی به خودی خود یک هدف نیست که مدام در عطش آن بسوزند . مردها فقط موقعی می فهمند خوشحال و خوشبخت بوده اند که زندگی بیست و چهار ساعته ی هر روزشان ، ساعت هایی پر از کار و زحمت و گرفتاری باشد .
 منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :