مجله زندگی ایده آل - سعیده خداوردیان: فرض کنید یک روز مثل همه روزها از خواب بیدار می شوید و کمی از غروب می گذرد که مخاطب خاص تان بی خبر با دسته گل به خواستگاری تان می آید. چشم های تان را که ببندید دست کمی از سیندرلا  ندارید! هر روز هم که می گذرد بیشتر مطمئن می شوید مرد رؤیاهای تان همین است.

با همان سختگیری هایش دو ستش دارید، آخر می گوید: «آنقدر عاشق تو هستم که به پشه های نری که در اتاقت می چرخند حسادت می کنم!» یا «آنقدر عاشقت هستم که دوست دارم با هیچ کس جز من نگویی و نخندی و نفس نکشی!»، «من به تو اعتماد دارم اما جامعه آن قدر کثیف است که به خاطر من «فقط» با مادرت بیرون برو!». . . فکر می کنید دوست تان دارد، آن وسط ها هم با یک جمله آشنا سختگیری های عجیبش را برای شما جامی اندازد. ..«غیرتم اجازه نمی دهد که. . . » آن اوایل داستان تان شبیه قصه های عشقی است، از فرط توجهش بال درآورده اید اما فقط کمی از این رؤیای شیرین می گذرد که گیرهای باخود و بی خودش کلافه تان می کند. شاهزاده با اسب سپیدش از راه رسیده اما به اندازه شرلوک هولمز از روابطش با شما و روابط تان با کل عالم بشریت نکته منفی بیرون می کشد! زنگ خطر به صدا درآمده است شاید این عاشق دلباخته خوش تیپ، پارانوئید باشد.

,رابطه با نامزد شکاک را به هم بزنیم؟ رابطه,نامزد,شکاک,جوان و ازدواج


تئوری توطئه و سایر مخلفات!

بیایید به قصه مان بازگردیم. در حال برگشتن از مهمانی هستید، طبق معمول باز هم اخم هایش تا جای ممکن درهم است، سعی می کنید با آرامش مشکل را حل کنید اما هرچه بیشتر سعی کنید او عصبی تر و غیر منطقی تر می شود. وقتی دلیل این همه بداخلاقی اش به طور مثال جوکی باشد که یکی از پسرهای فامیل در جمع تعریف کرده و شما هم مثل همه مهمان ها از ته دل به آن خندیده اید یا اینکه با یکی از مهمانان گفت وگوی ساده ای داشته اید، کم کم گیرنده های عاطفی تان باید فعال شود. شاید ,رابطه با نامزد شکاک را به هم بزنیم؟ رابطه,نامزد,شکاک,جوان و ازدواج


فرد بدبین دائم در حالت آماده باش است اصلا اگر راه داشته باشد با کت و پوتین می خوابد، به چیزهای خیلی ریز و پیش پاافتاده با دقت یک کارآگاه در حال انجام ماموریت توجه می کند و واکنش نشان می دهد آخر می خواهد به هر قیمتی شده خطر را کشف کند حتی اگر خطری نباشد! نگاهش تیز و دقیق است و با شما به عنوان ,رابطه با نامزد شکاک را به هم بزنیم؟ رابطه,نامزد,شکاک,جوان و ازدواج


 حالا وای به آن روز که در محیط فرد بدبین، آدمی که نسبت به او حس تهدید دارد هم نفس بکشد دیگر چشم هایش را تا جای ممکن به کار می اندازد و ریز می کند، اگر شخص سمت چپ شان نشسته باشد، پای چپ را روی پای راست می اندازد، دست به سینه با عضلاتی سفت و حرکاتی خشک! طوری روی صندلی می نشیند که رقیب فرضی شان بداند کسی که روی صندلی کنارشان نشسته در هر جنگی برنده است. شخص بدبین با نگاه و حرکاتش، دائم سعی دارد به دیگران بفهماند که حواسش به تهدیدی که از طرف آنها برایش وجود دارد هست و آمادگی دفاع و مبارزه دارد درضمن به ذهن خوانی هم علاقه دارد.

غافلگیرت می کنم پس هستم

,رابطه با نامزد شکاک را به هم بزنیم؟ رابطه,نامزد,شکاک,جوان و ازدواج


همان طور که اول قصه گفتیم ,رابطه با نامزد شکاک را به هم بزنیم؟ رابطه,نامزد,شکاک,جوان و ازدواج


خشم فرد بدبین  ممکن است با خودخوری و زیرلب غرزدن آغاز شده و بعد از ترک محیط و تنها شدن با شما به اوج خودش برسد. خوب است بدانید عادی ترین رفتار و حرکات کسی که مورد بدبینی نامزد شکاک شما قرار گرفته می تواند به بی محلی، تحقیر یا تهدید تعبیر شود و فاجعه اینجاست که شخص بدبین بخواهد براساس همین برداشت های اشتباه و بیمارگونه خودش به اطرافیان واکنش نشان داده و با فرد یا افراد مورد نظر، درگیر هم شود. رسیدن به این نقطه همان جایی است که مشاور محترم ازدواج در مورد ادامه دوران نامزدی با نامزد رؤیایی تان به شما اخطار خواهد داد و پیشنهاد می کند نامزدی را به هم بزنید.
منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :