چگونه می توانیم عروس  و داماد خوبی باشیم
اگر می خواهید عروس یا داماد خوبی برای خانواده همسرتان باشید بهتر است کمی در رفتارتان تجدید نظر کنید
آکاایران: چگونه می توانیم عروس و داماد خوبی باشیم
اگر می خواهید عروس یا داماد خوبی برای خانواده همسرتان باشید بهتر است کمی در رفتارتان تجدید نظر کنید
زناشوییآکا ایران

آکاایران: چگونه می توانیم عروس و داماد خوبی باشیم


روابط خانوادگی

اگر شما به عنوان زن و شوهر با هم اختلافی دارید هرگز پای خانواده های خود را به این منازعه باز نکنید. اگر با شوهرتان اختلاف دارید مادر او را سرزنش نکنید. در مورد شوهران هم همین قاعده حاکم است. آن ها نیز اگر با زنشان اختلاف دارند نباید به مادر یا پدر همسرشان حمله کنند. در این صورت بی آن که دلیلی وجود داشته باشد به خانواده های یکدیگر توهین می کنید. توهین کردن به پدر و مادر همسر، هرگز شادی و خوشبختی را به ارمغان نمی آورد.

مادر شوهر هم روزی عروس بوده است

چه خوب می شد که مادر عروس از این که اقوام داماد، دخترشان را از او دور می کنند، رنجشی به دل راه نمی داد. حقیقت این است که هیچ کسی نمی تواند پسر شما را از شما بگیرد. به یاد زمانی بیفتید که جوان بودید و تازه ازدواج کرده بودید. به یاد اشتباهات بیش از اندازه ای بیفتید که وقتی از خانه پدر و مادرتان به خانواده شوهرتان رفتید، مرتکب شدید.

به عروس تان سخت نگیرید و او را مورد حمله قرار ندهید. به او فرصت بدهید و به کوچک ترین بهانه گلویش را نگیرید. مطمئن باشید که اشتباهاتش برطرف می شود همان طور که اشتباهات شما برطرف شد.

دامادی مثل پسر

بعضی ازدامادها از فرزندان خود برای برخورد با خانواده زنشان استفاده می کنند. هرگز این کار را نکنید. برای بچه ها ابدا چیز خوبی نیست. در ضمن شما هم با این کارتان رفتار احمقانه ای به نمایش گذاشته اید.

فرزندان تان را تشویق کنید که به پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود نزدیک شوند. مطالب زیادی هست که می توانند از آن ها بیاموزند ارزش هایی نظیر توجه کردن،محبت کردن و بخشنده بودن. مطالبی که در کتاب های درسی یا در مدارس نمی توانند آن ها را بیاموزند. پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به شکلی از پدر و مادر، آموزگاران بهتری هستند زیرا تجربه شان به مراتب بیشتر است.

یک فنجان چای با پدرزن نوش جان کنید

درست کردن یک فنجان چای برای پدر زن  یا پدر شوهرتان در صبح اول وقت، کار خیلی دشواری نیست. اگر همین کار را با یک تبسم و با چهره ای شاداب انجام بدهید کار مهمی صورت داده اید. موضوع بسیار مهمی است.

مارتین لوترکینگ زمانی می گفت: "همه می توانند بزرگ و کبیر باشند. زیرا همه توان خدمت دارند. برای خدمت کردن نیازی به داشتن مدرک دانشگاهی نیست. نیازی به این نیست که با نظریات ارسطو و افلاطون آشنا باشید. مجبور نیستید نظریه نسبیت انیشتن را بدانید تا به دیگران خدمت کنید. کافی است که دلی مهربان داشته باشید و روحی انباشته از عشق.”