بگویید “متشکرم”‌
یک رابطه موفق زناشویی نه تنها به چگونگی تقسیم‌‌کارهای خانه بین یک زوج, بلکه به چگونگی بیان سپاس‌گذاری‌شان از یکدیگر بستگی دارد.

بگویید :“متشکرم”‌

یک رابطه موفق زناشویی نه تنها به چگونگی تقسیم‌‌کارهای خانه بین یک زوج، بلکه به چگونگی بیان سپاس‌گذاری‌شان از یکدیگر بستگی دارد.

,عشاق موفق

شکل گیری یک خانواده پویا و سالم به عنوان مهم ترین و کوچک ترین نهاد اجتماعی به عوامل برون و درون خانوادگی متعددی وابسته است که ریشه در نوع تربیت زن و مرد و نگرش آنها به زندگی دارد.

اساس تداوم یک زندگی مشترک، حرکت کردن در مسیر صحیح و مطابق با هنجارهای اجتماعی به منظور پاسخ به نیازهای مشترک طرفین بوده و به دنبال آن با تولد فرزندان، نیاز به اداره خانواده با یک مدیریت صحیح و منسجم بیش از پیش احساس می شود.

تقسیم کار میان اعضای خانواده و مشارکت یکی از برنامه های مدیریتی است که اجرای آن با توجه به تغییرات نقش اعضا در جامعه مدرن امروزی برای دستیابی و تحقق آرمان های اعضای یک خانواده موفق لازم است.

 

توسعه فعالیت اجتماعی زنان که مطابق با آمار فراگیری آن در عصر فناوری رو به افزایش است با نقش های سنتی آنها مانند انجام امور خانه داری، مسئولیت نگهداری و تربیت فرزندان و برآورده کردن انتظارات همسران، همگونی نداشته و اجرا نکردن برنامه های صحیح و پیروی نکردن از الگوی تقسیم کار در خانواده، کاهش بازده کاری زنان و در پی آن، آسیب دیدن نظام خانواده را دربر خواهد داشت.

 

تقسیم وظایف

دکتر امان قرایی مقدم، جامعه شناس درخصوص مشارکت و تقسیم وظایف بین اعضای خانواده می گوید: رضایت از موقعیت فردی در نظام خانوادگی، پیش زمینه اصلی برای دستیابی به یک زندگی خانوادگی موفق است و این اصل که یک نفر مسئولیت انجام اکثر نقش ها را برعهده داشته باشد تا سایر اعضای خانواده به راحتی زندگی کنند، دیدگاهی آسیب زا است.

وی معتقد است، تقسیم کار و مشارکت درون خانواده، شرط اصلی رسیدن به رضایت فردی و رسیدن به سرمایه اجتماعی است. در 20 سال اخیر، بر لزوم ایجاد روابط اجتماعی در خانواده و برقراری تعاون و همکاری در محیط خانه تاکید شده است، اما مطابق با پژوهش های انجام گرفته در اکثر خانواده ها، روابط موزائیکی و تفکر فردگرایانه جایگزین اصل مشارکت و تعاون شده و مسئولیت پذیری جمع گرایی کمرنگ شده است.

دکتر زارع ابراهیم آبادی، روانشناس و مشاور خانواده یکی از نشانه های خانواده کارآمد را مسئولیت پذیری و تقسیم کار در خانه و خارج از آن می داند و معتقد است، در خانواده های موفق، وظایف افراد مطابق با سن، میزان علاقه و توانایی از پیش تعیین شده است و فشار مسئولیت ها بر دوش یک نفر نیست.

این متخصص اضافه می کند، از دیدگاه جامعه شناختی، هر فردی نقش معینی داشته و تکالیف آن نقش ها را تعیین می کند. مسئولیت نظارت بر این تکالیف بر عهده پدر و مادر است و برنامه ریزی و مشارکت باعث رضایت همه جانبه در تمام افراد خانواده می شود.

به گفته دانشمندان حتی تخمین‌ های محافظه‌ کارانه نشان می‌دهد که زنان حدود دو سوم کارهای خانه را انجام می‌دهند

به عقیده دکتر ابراهیم آبادی، زنان به دلیل برخوردار بودن از احساس عاطفی بیشتر در مقایسه با دیگر اعضای خانواده، قادر به برقراری تعادل میان انجام وظایف عاطفی و اجتماعی خود نیستند و هر اندازه که بر میزان وظایف اعم از اشتغال در محیط خارج از منزل، تربیت فرزندان و انجام کارهای خانه افزوده شود، اعتراضی ندارند چرا که پاسخ به نیازهای عاطفی و اجتماعی فرزندان و از دوران طفولیت و در برخی مواقع ترس از دست دادن شغل به دلیل مخالفت همسر، انجام مسئولیت های سنگین برای آنها تبدیل به یک عادت شده و تبعات منفی آن مانند افسردگی، خستگی یا پیری زودرس در طولانی مدت آشکار خواهد شد.

,عشاق موفق

 

پژوهشگران اعمال ساده‌ای را یافتند که می‌تواند انصاف و حق‌شناسی را در خانه افزایش دهد، برای فردی که بیشتر کار خانه به دوش اوست، این راهبردها پیشنهاد می‌شود:

از انجام مکرر کاری که نمی‌خواهید “مال خود کنید”‌، پرهیز کنید.

در مورد اینکه کاری که احساس می‌کنید باید انجام شود با همسرتان ارتباط برقرار کنید و منتظر نمانید تا خود او متوجه انجام آن شود.

تحسین خود را در مورد کاری که همسرتان انجام می‌دهد بیان کنید، حتی اگر این کار معیارهای شما را برآورده نکرده باشد.

برای افرادی که سهم کمتری از کارهای خانه را انجام می‌دهند، این توصیه‌ها پیشنهاد می‌شود:

کارها را پیش از آن که ضرورت پیدا کند انجام دهید.

برای کارهای خاص از یک برنامه پیروی کنید.

به یاد کاری که همسرتان انجام می‌دهد باشید و سپاسگزاری خود را بیان کنید.

آنچه را که مردان برابری در مورد انجام کارهای خانه می‌دانند اصلا برابری نیست. به گفته کالدول “حتی در زوج‌هایی که می‌پذیرند که کارهای خانه را یکسان تقسیم کرده‌اند، زنها معمولا بیش از مردان کار می‌کنند.”‌‌

و بالاخره هر دو همسر می‌توانند:

فهرستی از وظایف‌شان را بنویسند. سپس برای یک هفته یا یک ماه این فهرست‌ها را با هم عوض کنند و کار نفر دیگر را انجام دهند تا درک بهتری از مشارکت همسرشان در کارهای خانه پیدا کنند.

متوجه باشید که هریک از زوجین آستانه متفاوتی برای لزوم انجام یک کار دارد،

بنابراین شما می‌توانید به طریقی آرام‌تر و کمتر اتهام‌زننده انجام کاری را به همسرتان گوشزد کنید.

 

 

فرآوری: نسرین صفری

بخش خانواده ایرانی تبیان

منابع: خانواده مطهر/روزنامه ایران

منبع : tebyan.net

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :