پیشنهادهای مولانا برای صمیمیت با همسر
می خواهم با همسرم صمیمی باشم,درحالی که خاطرات تلخ زیادی ازهم داریم بازهم دوست وعاشق هم باشیم؟ بعضی وقتها به خودم می گویم یک راهی باید وجود داشته باشد,

آکایران :راهکارهایی برای زندگی بهتر

می خواهم با همسرم صمیمی باشم، درحالی که خاطرات تلخ زیادی ازهم داریم بازهم دوست وعاشق هم باشیم؟ بعضی وقتها به خودم می گویم یک راهی باید وجود داشته باشد.

لیلاحاجی سیدتقیاتقوی -بخش خانواده ایرانی تبیان
, ایجاد صمیمیت, علاقه به همسر, از بین بردن کدورت ها,عشاق موفق

آکاایران: پیشنهادهای مولانا برای صمیمیت با همسر

صمیمیت تجربه نیست. یک نگرش است که کیفیت رابطه دو انسان، در گذر زمان  و خصوصا در لحظه های جادویی عشق ورزی را توجیه و تعریف می کند. به عبارت دیگر کسی که یک رابطه عاشقانه واقعی را درک کرده بینش درستی هم در باره صمیمیت دارد.
صمیمیت احساسی  بین دو قلب است. خیلی جلوتر از زمانی که رابطه فیزیکی مطرح باشد، دو نفر همدیگر را به هر نحوی نوازش می کنند، روح هم را تحت تأثیر قرار می دهند، حتی نزدیک تر از حدی که جسم شان می تواند به آن برسد.
بنا به گزارش آکاایران : از آنجا که تفکر غالب بر وجود نزدیکی و صمیمیت بین زوجین، درابتدای ایجاد رابطه و نزدیکی دلالت دارد؛ تصور می شود بعد از آنکه مدت زمانی، از زندگی مشترک طی شد وجود روابط یکنواخت و سرد و گاهی همراه با تحمل و استرس عادی به نظر می رسد.
با این مقدمه سوال اساسی این است که با توجه به عدم آگاهی زوجین ازمهارتهای ارتباطی، فروکش کردن شور و اشتیاق به هم رسیدن، بی انگیزگی یکی یا هردوی آنها در ایجاد تغییر در روابط شان آیا بازهم می توان در روابط

شوهرتان زن می خواهد نه مادر

منبع :

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :