یاد بگیرید فراموشش کنید
فراموش کردن همسر قبلی,از دست رفتن رابطه عاشقانه,جدایی عاشقانه,روش فراموش کردن نامزد پبشین,جدایی غم انگیز و دردناک ,فراموش کردن جدایی از معشوق,برطرف کردن احساسات

یاد بگیرید فراموشش کنید


جدایی همیشه غم انگیز و دردنـاک اسـت. پـس از یـک دوره سعی و تلاش برای کنار زدن کدورتـها و مشـکلات، متاسفانه نتوانستید به زندگی درکنار هم ادامه دهید و سایه شوم جداییی شمـا را از هـم دور کـرده اسـت. می خواهید رابطه ای جدید را شروع نموده و بتنهایی خود پایان دهید. امـا خاطـرات و لـحـظـات با هـم بودن ذهن شما را مشغول کرده و نمی توانید آنها را از یاداد ببرید. در این قسـمت نه روش بـرای فـرامـوش نمـودن همسر یا نامزد پیشین خود را خواهید آموخت.

جدایی همیشه غم انگیز و دردنـاک اسـت. پـس از یـک دوره سعی و تلاش برای کنار زدن کدورتـها و مشـکلات، متاسفانه نتوانستید به زندگی درکنار هم ادامه دهید و سایه شوم جدایـی شمـا را از هـم دور کـرده اسـت. می خواهید رابطه ای جدید را شروع نموده و بتنهایی خود پایان دهید. امـا خاطـرات و لـحـظـات با هـم بودن ذهن شما را مشغول کرده و نمی توانید آنها را از یــاد ببرید. در این قسـمت نه روش بـرای فـرامـوش نمـودن همسر یا نامزد پیشین خود را خواهید آموخت.

حقیقت را بپذیرید: او دیگر همسر شما نیست

بسته به اینکه زندگی مشترک شما در گذشته چقدر گرم و با محبت بوده این مرحله ممکن است نسبت به مـراحـل دیــگر زمــان بیشتری ببرد. به طبع اگر مدتی طولانی با همسر خود زندگی کرده باشـیـد، قبـول ایـن مسئله که دیگر با همدیگر نخواهید بود بسـیـار مـشـکل تـر اسـت از زمـانی که مثلا با نامزدتان حدود چند ماه زندگی کرده باشید.

هرقدر سریعتر این واقعیت که همسر گذشته شما برای همیشـه رفـته است را بپذیرید، زودتر خواهید توانست ازدواج جدیدی نماییـد. بـنابرایـن بـه افکـار خود که در شمـا زمزمه برگشتن و تماس گرفتن دوباره او را می کنند، التفات ننموده و دست بکار شوید.

افکار خود را بزدائید

باید خود را از صدمات و تنشهای ازدواج پیشین رهایی دهید. در غیر اینصورت این حالات و احـساسات در رابـطـه جـدید به همراه شما بوده و باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. به عنوان مثال ممکن است رفتارهای نامزد جدیدتان را بر اساس روشهایی کـه در مـورد همسر گذشته خود پیش گرفته بودید، به غلط تعبیر و تفسیر نمایید. و یا خشم و غضب پنهانی که نسبت به همسر قبلی خود در سر داشته اید را به نامزد کنونی خود روا داریـد. بنابراین بهتر است آن احساسات را از ذهن بیرون نموده و با فکری آزاد رابطه جدیدتان را آغاز نمایید.

از اشتباهات خود عبرت بگیرید

بعد از اینکه از دست احساسات منفی رها شوید، می تـوانـید به ازدواج گذشته خود به عنوان یک تجربه آموزنده بنگرید. در مورد علت جدایی و ایـنکه چـه چیزی در نهایت باعث ناسازگاری شما شد بیندیشید.  با اجرای این مرحله مطمئن خواهید شد که دیگر اشتباهات گذشته که در انتها منجر به جدایی خواهد شد را در رابطه با همسر جدیدتان تکرار نـخـواهـیـد کـرد و نیز به مـسـائـلـی کـه در سرنوشت رابطه زناشویی شما دخیل هستند، نزدیکتر خواهید شد.

هر گونه اثر را از همسر قبلتان کنار بگذارید

هر نوع خاطره بجا مانده از او نظیر عکسها، نامه ها، لباسها، و چیزهای دیگری که شما را به یاد او می اندازد را جمع آوری نموده و دور بریزید. اگر اهـل دور ریـختن نیستید، آنها را در یک کارتن گذاشته و در کمد یا انباری قرار دهید.

با او صحبت کنید

گرچه ممکن است کمی ضد احـساسی بـنظر بـرسـد، امـا خـوب اسـت در مورد  همسر گذشته خود با همسر جدیدتان صحبت کرده و رمز و راز دل خـود را بیرون بریزید. به این ترتیب او مـتـوجه خـواهد شـد که از کـجا آمده اید و سخن و اعمال شما را سوء تعبیر نخواهد نمود. با این وجود در این کار زیاده روی نکنید چون ممکن است باعث ترساندن همسر جدید شده و مجبور به طی مجدد این مراحل گردید.

ممکن است خشم و غضب پنهانی که نسبت به همسر قبلی خود در سر داشته اید را به نامزد کنونی خود روا داریـد. بنابراین بهتر است آن احساسات را از ذهن بیرون نموده و با فکری آزاد رابطه جدیدتان را آغاز نمایید.

مکانهای محبوب جدیدی پیدا کنید.

سعی نکـنـید با همسر جدید خود بـه هـمان رستوران یا پارکی که با همسر گذشته خود می رفتید، سربزنید. چون این باعث می شود بجای اینکه حواستان به همسر جدیدتان باشد به یاد همسر قبلی خود بیفتید.بهترین کار این است که محلهای تفریحی جدیدی انتخاب کنید که تا به حـال نـرفـتـه اید. چه کسی می داند؟ شاید آن محل جدید تبدیل به پاتوق شما شود.

همسر جدید خود را به دوستان و خانواده خود معرفی کنید

معرفی همسر فعلی به دوستان و خانواده باعث می شود تا بتوانید سریعتر همسر قبلی خود را فراموش کنید. هنگامیکه آنها شروع به درنظر گرفتن شما به عنوان دو یـار جـدیـد نموده و فردی که عادت به بودن با او داشتید را از یاد می بـرند، شـمـا نـیـز همین کار را آسانتر انجام خواهید داد.

مقایسه نکنید

همسر جدید خود را از هیچ لحاظ (شکل، قیافه، وزن، استعداد،... ) با همسر  قبلی مقایسه نکنید.

یگانگی او را تحسین نمایید

درعوض روی آن چیزی هایی که باعث تمایز همسر جدیدتان می گردد، تمرکز کنید. چه چیز استثائی دارد؟ چـه کـاری مـی تواند انجام دهد که دیگران از آن عاجزند؟ با پاسخ گفتن به این سؤالات خواهید توانست خـصـیصـه های که باعث عشق ورزیدن شما نسبت به او می شود را دریافته و آنها را همیشه مورد تحسین قرار دهید.

با دنبال نمودن این چند  مرحـله نـه تـنـها می توانید  همسر قبلی خود را فراموش کنید، بلکه در موقیعیتی قرار خواهید گرفت که از همراهـی فرد جدید نهایت لذت را ببرید. پس شروع کنید.

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :