رازهای ازدواج موفق
پژوهش ها نشان می دهد, که با ثبات ترین ازدواج ها آن است که زن وشوهر بیش ترین شباهت ها را با هم داشته باشند. بعضی از روانشناسان شباهت های بین زوجین را در حکم سپرد

پژوهش ها نشان می دهد، که با ثبات ترین ازدواج ها آن است که زن وشوهر بیش ترین شباهت ها را با هم داشته باشند. بعضی از روانشناسان شباهت های بین زوجین را در حکم سپرده بانکی مشترک تلقی کرده و اشاره می کنند. اگر میزان سپرده بانکی شما کم تر باشد در مقابل بحران اقتصادی و اجتماعی بهتر می توانید مقاومت و احساس امنیت کنید. در غیر این صورت دچار مشکل می شوند. این تشبیه نشان می دهد هر چه قدر میزان تشابه بین زوجین بیشتر باشد کمتر دچار بحران می شوند.

,رازهای ازدواج موفق, ازدواج کردن, همسر,پیش نیازهای ازدواج

چه تشابه هایی لازم است؟

- هوش: اگر هوش زن وشوهر به یک اندازه باشد رابطه زناشویی آنان با گرفتاری کم تری روبرو می شود.

- ارزش ها: لازم است که زن و شوهر به بسیاری از ارزش ها وحدت نظر داشته باشند. مثلا: مهم است زن و شوهر از نظر معنوی و یا درک اقتصادی اختلاف نظر زیادی نداشته باشند

- علائق: اگر زن وشوهر در بسیاری از زمینه ها علائق مشترک داشته باشند زندگی به کامشان شیرین خواهد شد.

 

با این حال زن و مرد ذاتا با همدیگر تفاوت هایی دارند که شناخت این تفاوت ها می تواند باعث شود طوری رفتار کنند که با هم به اختلاف نخورند. تفاوت های میان زن و مرد تفاوت های عمده ای است. برخی از این تفاوتها ریشه در عوامل فیزیولوژییی و زیستی و بعضی نشأت گرفته از عوامل اجتماعی و فرهنگی و باید در ازدواج و زندگی مشتری به آن توجه یرد. ازجمله:

1- دیدگاه زنان و مردان نسبت به مسائل جنسی یاملاٌ متفاوت است: این تفاوت ریشه نسبی دارد. رابطه جنسی در زنان با عواطف مثبت و احساسات گره خورده ولی در مردها بیشتر جنبه فیزیولوژییی دارد.

2- برای مردان استقلال اهمیت بسیاری دارد: آنها می خواهند در مورد مسائل مالی معملات و سایر موارد مشابه مستقل باشند. و مخالفت همه و عدم توجه وی به این نیته می تواند مشیلات و موانعی را در زندگی مشتری ایجاد یند زیرا مرد تصور می یند یه به استقلالش لطمه خورده است.

3- زنان می خواهند مورد حمایت باشند و به این حمایت اهمیت می دهند: چنانچه حس یند از طرف همسرش مورد بی توجهی و بی مسئولیتی قرار گرفته به شدت آزرده شده و واینش های شدید عاطفی نشان می دهد.

4- مدیریت خانه برای مردها بسیار مهم است: با مراجعه به فرهنگ های مختلف در جوامع گوناگون خواهیم دید یه مردها به عنوان قدرت اول خانواده شناخته شده است. البته، این مسئله را باید جدا از تبعیض جنسی میان زن ومرد به حساب آورد. در خانواده ها یه زن بدون نظر خواهی و مشورت همسرش درباره ی مسائل خانوادگی تصمیمی اتخاذ می یند با این یه قدرت اول خانواده است، مشیلات زیادی مشاهده می شود. البته این یه مردها قدرت اول خانواده باشد به این معنا نیست یه مرد همانند یی دییتاتور عمل یند بلیه منظور نقش مدیریتی است.

5- صحبت یردن و ارتباطات اجتماعی برای زنان مهم است: زنان با دور هم جمع شدن و حرف زدن بسیاری از نگرانی ها و اضطرابها و ناراحتی های خود را تخلیه می ینند و تمایل به ارتباطات اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است. چنانچه دری و آگاهی زن ومرد به این خصوصیات ضعیف باشد، مطمئاٌ آنها را دچار سوء تفاهم های جدی در زندگی مشتری می یند.

6- نگاه مردان به مسائل یلی تر است: مردها معمولاٌوارد جزئیات و نیات ظریف نمی شوند در حالی یه زنها به عمق مسائل و اجزای ریز در ارتباطات توجه زیادی دارند و این خصوصیت زن و مرد باعث می شود، یه زن تصور یند یه مرد درباره بسیاری از مسائل بی دقت است و مرد نیز تصور یند یه همسرش فردی حساس و ریز بین است.

چیزی که تحمل تفاوت ها را ساده تر می کند، همدلی است. یعنی پذیرفتن این که تنها زاویه دید شما مهم نیست و باید گاهی دنیا را از چشم همسر خود ببینید. همدلی با افراد مهارت خاصی می خواهد

7- زن ها عاطفی تر از مردها هستند: تفاوت عمده بین زن ومرد عاطفی تر بودن زنان است و این انتظاری است یه زنها از مردها دارند. مثلاٌ زنی یه همواره تاریخ دقیق روز ازدواج، تاریخ تولد و مانند آن را به یاد دارد وقتی با شوهری روبرو می شود یه نسبت به این مسائل بی اعتنا است نخستین احساسش این است همسرش نسبت به او بی علاقه است و ادامه چنین تفیرات منفی در مدت زمان اندی موجب سوء تفاهم و دلسردی از زندگی مشتری می شود. لذا آگاهی از این نیات ضمن آنیه از ناراحتی های بسیار زیادی جلوگیری می یند. احساس توانایی و مهارت زندگی مشتری را در شخص رشد می دهد.

 

با تفاوت ها چه کنیم؟

چیزی که تحمل تفاوت ها را ساده تر می کند، همدلی است. یعنی پذیرفتن این که تنها زاویه دید شما مهم نیست و باید گاهی دنیا را از چشم همسر خود ببینید. همدلی با افراد مهارت خاصی می خواهد. همدلی به معنی توانایی دری و فهم احساسات دیگران است، به طوری یه فرد بتواند خود را به جای دیگران بگذارد. از دید او به موضوع نگاه یند و احساسات او را دری یند. همدلی به معنی تایید   رفتارهای فرد مقابل نیست بلیه فقط به این معنی است یه او و شرایط او را دری می ینیم.

همدلی به برقراری ارتباط عمیق و صمیمی با افراد یمی می یند گاهی افراد به اشتباه تصور می ینند تفاهم به این معنی است یه با فرد مقابل یاملاٌ هم فیر و هم عقیده باشیم در حالی یه چنین تصوری از پایه اشتباه است، زیرا هیچ گاه نمی توان دو نفر را یافت یه شبیه هم باشند اختلاف در دیدگاه ها، علائق ها، آرزوها، سلیقه ها، امری طبیعی و عادی است.

,رازهای ازدواج موفق, ازدواج کردن, همسر,پیش نیازهای ازدواج

اصول مهارت همدلی

1- به صحبت های دیگران خوب گوش ینید.

2- با احساس و عواطف طرف مقابل تان همراه و هماهنگ شوید.

3- به احساسات و هیجان های طرف مقابل تان توجه داشته باشید.

4- خود را به جای طرف مقابل بگذارید.

5- در همدلی با طرف مقابل از جمله های قاطع استفاده نینید.

 

اثرات همدلی

1) عامل پیشگیری بسیاری از رفتارهای ناخوشایند می شود.

2) در طرفین احساس خوشایند و مثبت به وجود می آورد.

3) فرد را از احساس تنهایی نجات می دهد.

4) موجب اخذ تصمیم های صحیح تر می شود.

5) از بسیاری تعارضات و سوء تفاهم ها جلوگیری می کند.

6) همدلی به جا و مناسب موجب تعدیل و اصلاح شناخت، احساس و رفتار می شود.

7) در تحکیم روابط همسران می تواند نقش مهمی داشته باشد.

8) احساس آرامش و قوه ی ادارک فرد را افزایش می دهد.

9) موجب افزایش اعتماد به نفس می شود.

10) زمینه شناخت بهتر و بیشتر از دیگران را فراهم می آورد.

11) روابط خانوادگی و اجتماعی را بهبود می بخشد.

12) امنیت روانی و آسایش خاطر را تقویت می نماید.

13) میل به شرکت در فعالیت های گروهی را افزایش می دهد.

14) بیان احساسات خود و درک احساسات دیگران را آسان تر می کند.

 

بخش کلوب ازدواج تبیان

برگرفته از: خراسان

ویژگی های شخصیتی هرکدام از ما علاوه بر خانواده و اطرافیانمان بر طبق آداب و رسوم و فرهنگ خاص منطقه ای که در آن زندگی می کنیم، شکل گرفته است. به همین دلیل است که افراد مناطق مختلف از نظر خصوصیات و ویژگی های جسمی، روحی، فکری و حتی اخلاقی با یکدیگر متفاوتند
,رازهای ازدواج موفق, ازدواج کردن, همسر,پیش نیازهای ازدواج

ازدواج دوقلوهای همسان!

شما طرفدار تشابه در ازدواج هستید یا تفاوت؟ ترجیح می دهید از همان ابتدای کار رابطه تان را با علایق مشترک، دغدغه های مشابه و طرز فکر یکسان شروع کنید یا بر عکس، آنقدر تفاوت داشته باشید تا هر روز یک چیز جدید در طرف مقابل کشف کنید و یک نگاه تازه پیدا کنید؟
منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :