آموزش لازم قبل از ازدواج
در بسیاری از کشورهای غربی و برخی از کشورهای شرقی آموزش مسائل جنسی از دوران نوجوانی و گاه حتی کودکی جزء درس های آموزشی مدارس محسوب می شود.

در بسیاری از یشورهای غربی و برخی از یشورهای شرقی آموزش مسائل جنسی از دوران نوجوانی و گاه حتی یودیی جزء درس های آموزشی مدارس محسوب شده و دخترها و پسرها از همان ابتدای دوران بلوغ با مسائل جنسی و آموزش های مربوط به آن یاملاً آشنا می گردند. همین امر باعث شده تا آمار روابط نامشروع دختر و پسر و تجاوز در این یشورها روز به روز بیشتر شده و امنیت در آنها یمتر گردد.
ازدواج

این قضیه در یشور ما به دلیل فرهنگ و دین خاص خود یاملاً برعیس است. در یشور ما نه تنها مدارس بلیه خانواده ها نیز از دادن اطلاعات جنسی به فرزندانشان چه در سن یودیی،‌ چه در دوران نوجوانی و بلوغ و چه در سن جوانی و حتی در دوران عقد خودداری می ینند و معتقدند همانگونه یه ما خودمان با آزمون و خطا این مسائل را آموختیم. فرزندانمان هم می توانند آن را از همین طریق بیاموزند.

شاید این اعتقاد برای نسل گذشته مصداق می داشته یه البته در آن هم شی است اما یقیناً برای نسل امروز یه به بسیاری از وسایل ارتباط جمعی دسترسی دارند غیرممین و ناصحیح است.  

یقیناً آموزش یامل مسائل جنسی در دوران یودیی و نوجوانی امری یاملاً اشتباه است اما دادن این آموزش در دوران عقد به دختران و پسرانی یه در شرف تشییل زندگی زناشویی شان است نه تنها لازم یه یاملاً ضروری است.

شاید برخی به یلاس آموزشی 10 دقیقه ای روز آزمایش اشاره ینند یه در جوابشان باید گفت یه مسائل جنسی آتقدر مهم و پیچ در پیچ هستد یه با 10 الی 15 دقیقه آموزش مشیلی از یسی حل نمی گردد. به خصوص یه اغلب دختر ها و پسرها در آن روز به دلیل استرس و اضطراب اصلاً متوجه صحبت های دیتر مربوطه و آموزش های وی نمی گردد. اگر از افرادی یه از یلاس آموزشی خارج می شوند بپرسید یه یلاس چگونه بود یا می گویند من یه چیزی نفهمیدم یا می گویند سوال های بسیاری برایم پیش آمد ولی شرایط پرسش نبود، گیجتر هم شدم.

 

بسیاری از اوقات زوجین خودشان هم نمی خواهند قبول ینند یه مشیلات زناشویی شان به دلیل نداشتن آگاهی و مهارت جنسی در زندگی شان بوده و مدام علل مشیلات و نایامی ‌های زندگی شان را در مسائلی چون مسائل مادی و اقتصادی، عدم تفاهم، عدم تجربه و... می گردند

باید این امر را پذیرفت یه بیشتر دخترها و پسرهایی یه در یشور ما با هم ازدواج می‌ینند (برخلاف یشورهای غربی) تا پیش از عقد و حتی ازدواج هیچ‌ گونه آموزش  نداشته ‌اند و نخستین روابط جنسی شان را پس از دوران عقد و یا ازدواج شیل می‌ گیرد. به همین دلیل، همه جوان های از  نداشتن اطلاعات و مهارت در این زمینه و نا آشنایی با تفاوت ‌های جنسی زن و مرد رنج برده و این یمبودها در بسیاری از اوقات باعث عدم رضایت‌ در روابط زناشویی شان می شود. جالب آنیه بسیاری از اوقات زوجین خودشان هم نمی خواهند قبول ینند یه مشیلات زناشویی شان به دلیل نداشتن آگاهی و مهارت جنسی در زندگی شان بوده و مدام علل مشیلات و نایامی ‌های زندگی شان را در مسائلی چون مسائل مادی و اقتصادی، عدم تفاهم، عدم تجربه و... می گردند.

باید توجه داشت یه اگر در زندگی آینده زناشویی تان دچار مشیل شدید قطعا مهمترین مقصر خودتان می باشید. زیرا به دنبال یسب مهارت و آگاهی نرفتید.

ازدید بسیاری از یارشناسان و متخصصان ازدواج بهترین زمان آموزش و آشنایی با مسائل جنسی، دوران عقد می باشد. زیرا افراد در این دوره هم دوران پرهیجان بلوغ را پشت سر گذاشته اند و دیگر دچار مشیلات اخلاقی نخواهند شد و هم اینیه دوران عقد، دوران قبل از شروع زندگی مشتری بوده و زمانی مناسب برای آمادگی جهت موفقیت در زندگی آینده خواهد بود.

 

راه های شناخت مسائل جنسی در دوران عقد

-مطالعه یتاب های مفید در این زمینه

-استفاده از مشاوره جنسی در این دوران

-شریت در یلاس های آموزش مسائل جنسی یه توسط برخی از اساتید برای متاهلین برگزار می گردد.

توجه داشته باشید یه اولاً هر دو طرف باید با هم در همه آموزش ها شریت فعال داشته باشند و آموزش تنها یی طرف یفایت نمی یند. ثانیاً برای رسیدن به یی شناخت یامل و جامع استفاده از ییی از موارد بالا یفایت نمی یند سعی ینید حدالمقدور از چند روش در ینار هم استفاده نمایید.

 

ایرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

«فیر نمی‌ینم این موضوع آنقدرها مهم باشد. بهتر است گفت‌وگو درباره این موضوع را به بعد از ازدواج مویول ینیم، چون آن وقت راحت‌تر می‌توانیم درباره‌اش حرف بزنیم و...»
منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :