آماده ای برای ازدواج؟

 در مقالات قبل به بحث « ویژگی های افرادی که آمادگی ازدواج دارند و ضرورت آن پرداختیم، ویک سوال اساسی که : «ویژگی افراد بالغ آماده ی ازدواج چیست ؟ »بعد از آن ، به 16 مورد از این ویژگی ها پرداختیم و حال ادامه ی موارد:

 

در مقالات قبل به بحث « ویژگی های افرادی که آمادگی ازدواج دارند و ضرورت آن پرداختیم، ویک سوال اساسی که : «ویژگی افراد بالغ آماده ی ازدواج چیست ؟ »بعد از آن ، به 16 مورد از این ویژگی ها پرداختیم و حال ادامه ی موارد:


1- حقه بازی

از نیروی خود برای فریب دیگران استفاده می کنید. به جای طرح صریح خواسته های خود ، با زرنگ بازی می خواهید به هدفهایتان برسید.


2- فروتنی بیش از اندازه

نگرانید که کسی را از خود برنجانید. اما وقتی می بینید که دیگران به نیازهای شما واکنش مثبت نشان نمی دهند ناراحت می شوید.تقصیر همه ی اشکالات زندگی را به گردن دیگران می اندازید.هرگز احساس نمی کنید که شما مسئول اتفاقات زندگی خود هستید.


3- وحشت زده و عذاب کشیده

اغلب اوقات احساس ترس دارید. بی مقدمه از جا می پرید.وحشت زده اید.با دلخوری از خویش خود را عذاب می دهید.از خودتان بدتان می آید.4- کودک درون

به بالغها شباهت دارید .مانند آنها راه می روید و حرف می زنید.اما در اصل ، احساس بچه ها را دارید.5- کمال طلبی ، انعطاف ناپذیری و اقتدارطلبی شدید

می خواهید همه ی کارها را درست انجام دهید .به صورت دایم خود را اصلاح می کنید و در مقام دایمی داوری هستید.6-  محتاج و نیازمند

احساس نیاز می کنید و از دیگران انتظار دارید نیازهای شما را برآورده سازند. می خواهید ازدواج کنید تا کسی از شما مراقبت کند. خواسته های شما برطرف ناشدنی هستند. شاید هم اصولاً ندانید که چه می خواهید.7-  نداشتن مهارتهای ارتباطی

تحت تاثیر احساسات قدرتمند هستید. نمی توانید احساس خود را با دیگران در میان بگذارید. و احساس دیگران را هم درک نمی کنید.8-  نامشخص بودن مرزهای احساسی

از حد و مرز خود با دیگران بی اطلاعید.احساسات دیگران را به نمایش می گذارید. توانایی برخورد همدلانه ندارید زیرا شما به جای دیگران احساس می کنید.9- خشم، اندوه، ترس، لذت و شرم درونی شدید

شما شخصی عصبانی هستید، احساس خشم نمی کنید.اندوهگین هستید ، احساس اندوه نمی کنید.درونی ساختن احساسات بدین معناست که دیگر آنها را احساس نمی کنید.این احساسات بخشی از وجود شما شده اند.وقتی شرم درونی می شود، همه احساسات تابع این شرم می شوند.10- ابهام متجاوز ـ قربانی

در روابط خود میان یک متجاوز و یک قربانی تاب می خورید.11-  بیگانگی احساسی

با برخی از احساسات خود بیگانه اید.این احساسات گاه خود به خود بروز می کنند. مثلاً می بینید که ناخواسته عصبانی می شوید. می گویید: ” نمی دانم، چرا این طوری شدم“ همین مساله در مورد اندوه و ترس هم صدق می کند.12- توجه بی تناسب به نیازهای دیگران

پیوسته نگران احساسات دیگران هستید. رفتارتان به گونه ای است که می خواهید به آنها احساس بهتری ببخشید. اگر عصبانی هستند، رفتارتان را تغییر می دهید تا احساس بهتری پیدا کنند. اگر اندوهگین هستند ، کاری می کنید که اندوهشان را فراموش کنند.13- ترس از اکنون

از گذشته ناراضی هستید. آرزو می کنید که بتوانید آن را از نو انجام دهید. مرتب در هوای آینده هستید.” اوضاع بهتر می شود“ مرتب در گذشته و آینده زندگی می کنید. اما هرگز در لحظه ی حال قرار نمی گیرید. خاطرات و تصورات راهی برای اجتناب ار احساسات فعلی هستند.14- بی اعتمادی

به کسی اعتماد نمی کنید .احساس می کنید هر چه را که می توانید باید به دست آورید. از سیاه ها، سفیدها، اروپایی ها، آسیایی ها و غیره و غیره متنفرید. هر جا بتوانید دیگران را آزار می دهید.15- گرفتاریهای عاطفی

به لحاظ جسمانی بی حال و کرخت هستید. احساس نمی کنید و احساسی بروز نمی دهید. به لحاظ روانی کرخت و بی حال هستید و احساس خود را با خشم و انفجار بروز می دهید ، که در مورد اخیر به سرعت به خود می آیید و به اوضاع مسلط می شوید.

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :