آماده ای برای تشکیل زندگی؟
آماده,حمایت,پسری,هدف,ازدواج,فرزند می داند دختری,شوهر,فرزند

آماده ای برای تشکیل زندگی؟

پسری میگوید هدف او از ازدواج رسیدن به آرامش و تکامل است و پسری دیگر هدفش را داشتن فرزند می داند. دختری می گوید هدف او از ازدواج ، داشتن مونس و دوست است ولی دیگری هدفش را حمایت، بویژه حمایت مادی شوهر می داند.

هدف شما از ازدواج چیست و به نظر شما چه اهمیتی دارد؟ آیا هدف ما از ازدواج انتظارات ما از زندگی آینده مان را رقم خواهد زد؟و آیا در این خصوص می بایست به نکات خاصی توجه کنیم؟ اگر تاکنون به این موضوع فکر نکرده اید، لازم است تأمل کنید و هدفهای تان را مشخص کنید، تا بتوانید بهترین فرد را به عنوان همسر در کنار خود برگزینید.

در این مقاله به برخی از نکات کلیدی که می تواند در انتخاب همسر برای زندگی آینده تان مؤثر باشد، اشاره خواهد شد.

آگاهی شما از ویژگی های روانی و رفتاری تان می تواند به شما برای یافتن زوج مناسب کمک کند.

-ویژگی های روانی و رفتاری

آگاهی شما از ویژگی های روانی و رفتاری تان می تواند به شما برای یافتن زوج مناسب کمک کند. در برخی از موارد این ویژگی ها(مانند خشم شدید، دلسوزی بیش از حد، تحمل کم) می تواند اثرات منفی بر رابطه زناشویی داشته باشد؛ بنابراین ضروری است که فرد به ویژگی های خود، آگاه شود.

-حساسیّت یا تابوهای شخصی

هرفردی با توجه به نوع تربیت و محیط اجتماعی خود دارای حساسیت های خاص خود است .

آگاهی هر فرد بر نوع و میزان حساسیت و تأثیر این حساسیت بر رابطه زناشویی آینده وی، از اهمیت زیادی برخوردار است. از جمله ی این حساسیت ها که رواج بیشتری دارد، عبارتند از :

آیا وفاداری یکی از موضوع های مهم در ازدواج شما محسوب می شود یا خیر؟

ممکن است برای برخی از دختران درآمد شوهر از اهمیت زیادی برخوردار باشد ولی برای دختری دیگر وفاداری شوهر مهم و در این مورد از حساسیت زیادی برخوردار باشد؛ برای این شخص عدم وفاداری در زندگی مشترک خط قرمز است، پس لازم است قبل از ازدواج در این خصوص توجه کافی را داشته باشد.

 برای مثال اگر پسری می گوید که من دوستان دختر بسیاری قبل از ازدواج داشته ام و همسر فعلی، یکی از چند دوست دختر او بوده است، کشف موردی بعد از یک سال ازدواج احتمالاً تعجب انگیز نیست. آیا فردی که مدت ها تنوع ارتباط داشته است، به یکباره می تواند صددرصد رفتارخود را تغییر دهد؟ در اکثر موارد، گذشته، همراه فرد باقی می ماند. 

واقعیّت این است که این فرد تمام تکنیک های ارتباط چندگانه را در مدت زمان کوتاهی آموخته است و روش های نزدیک شدن به گروه هدف خود را می شناسد، چنین فردی به محض برخورد با مشکلات زناشویی احتمال بیشتری دارد که به سمت روابط خارج از ازدواج کشیده شود.

-آیا استفاده از سیگار وغیره.. یکی از خط قرمزهای فرد است؟

اگر این رفتارها مورد پذیرش شما نیست باید علاوه بر بیان این موضوع، تحقیقات لازم را نیز انجام دهید.

-آیا نوع پوشش همسر برای فرد اهمیت دارد؟

برخی از مردان نسبت به پوشش همسر خود حساسیت دارند. اگر زنی به رعایت آن اعتقاد نداشته باشد، حتی در صورت پذیرش ظاهری، آن را به طور کامل رعایت نخواهد کرد و این موضوع به ظاهر بی اهمیت، می تواند منبع تنش مداوم در روابط آینده ی زوج باشد. اما اگر زنی به شکل درونی به این موضوع اعتقاد داشته باشد در هر شرایطی، بدون فشار بیرونی، آن را انجام خواهد داد . پس لازم است در این زمینه قبل از ازدواج بحث و گفتگو شود.

هرچه علایق مشترک زوجین بیشتر باشد، آنان می توانند اوقات خوش بیشتری را در کنار یکدیگر سپری کنند.

- پرسش از خود در مورد علایق شخصی

لازم است فرد شناخت درستی از علایق خود داشته باشد، چرا که این امر او را در انتخاب همسر مناسب راهنمایی می کند. برای آگاهی از علایق تان بهتر است از خود بپرسید:

 من برای لذت بردن در زندگی چه کارهایی را انجام می دهم؟

اهل ورزشم؟

اهل مطالعه ام؟

اهل مسافرت و گردش هستم؟و....

 علایق مشترک است که به نزدیکی زن و شوهر نیز کمک می کند. برای مثال شما اجتماعی و اهل میهمانی رفتن و میهمانی دادن هستید؟ اگر همسر شما نتواند یک مهمانی را تحمل کند؛ این شرایط به طور مداوم شما را در موقعیت فشار قرار می دهد و زمینه ساز درگیری می شود. پس هرچه علایق مشترک زوجین بیشتر باشد، آنان می توانند اوقات خوش بیشتری را در کنار یکدیگر سپری کنند.

-انتظارات از نقش خود و نقش همسر

انتظارات از نقش خود و نقش همسر تأثیر بسیار عمیقی بر رابطه آینده زن و شوهر دارد. هماهنگی در انتظارات زن و شوهر باعث هماهنگی در تعامل و رفتار آنها می شود و از درگیری ها در آینده پیشگیری می کند. برعکس تفاوت در انتظارات و گفتگو نکردن درباره آن قبل از ازدواج زمینه ساز مشکلات زیادی خواهد شد. در واقع عدم سازش در این زمینه می تواند اثرات مخربی بر صمیمیت زن و شوهر داشته باشد. در حقیقت نقش ها، تعیین کننده ی وظایف زن و شوهر در رابطه زناشویی آینده ی آنان است.

انتظارات از نقش خود و نقش همسر تأثیر بسیار عمیقی بر رابطه آینده زن و شوهر دارد.

متأسفانه در جامعه کنونی ما تعریف چندان واحدی از نقش زن و شوهر وجود ندارد و به همین خاطر منبع برخی از درگیریها بین زوجین همین نبود قرائت واحد در این زمینه است. در حال حاضر سه گونه الگو در ذهن اکثر افراد وجود دارد:

 – انتظارات از نقش خود و نقش همسر براساس دیدگاه اسلامی

اولین الگو، الگویی است که از منابع مذهبی استخراج شده است. در این الگو مرد مسئول تمام نیازهای همسر خود است. در زمان ازدواج مهریه به عنوان هدیه شوهر به زن مطرح است و وظیفه زن نمکین از شوهر است. در این الگو زن در قبال کار خانه تعهدی ندارد .

-  انتظارات از نقش خود و نقش همسر براساس دیدگاه سنتی

الگوی دوم، الگوی سنتی و مرد سالارانه ایرانی است که سابقه ای طولانی دارد. در این الگو مرد رئیس خانه است و تمام تصمیم گیری ها برعهده اوست. در الگوی سنتی زن به کارهای درون خانه و نگاهداری از فرزندان می پردازد و در قبال کار خود هیچ دستمزدی دریافت نمی کند. در حال حاضر زن در این شرایط درخواست مهریه سنگین دارد که معمولا ًمرد از عهده پرداخت فوری آن عاجز است.

-  انتظارات از نقش خود و نقش همسر براساس دیدگاه مدرن

الگوی سوم، الگویی است که در کشورهای غربی اجرا می شود. زن و مرد مسئولیت انتخاب شریک زندگی خود را برعهده دارند. نود درصد زنان خارج از خانه کار می کنند. زن و شوهر هر دو مسئول هزینه زندگی مشترک هستند و هردو می توانند از عهده نقش های یکدیگر برآیند. مردان توانایی انجام امور خانه را به دلیل تجارب قبل از ازدواج و زندگی با گروه همسالان دارند. بسیاری از دختران و پسران قبل از داشتن فرزند ، به شکل کار نیمه وقت از کودکان مراقبت و مهارت کافی در این خصوص را کسب کرده اند. در این فرهنگ مهریه وجود ندارند اگرچه دختران تحصیل کرده و متعلق به طبقه مرفه جامعه این الگو را ترجیح می دهند اما خود نیز در این زمینه دچار تضاد می شوند چراکه این الگو در ایران از پشتوانه فرهنگی و قانونی برخوردار نیست و زمینه ساز مشکلاتی می باشد، بطور مثال ممکن است آنان تقاضای مهریه ی سنگین داشته باشند یا اینکه در صورت اشتغال نمی دانند که باید در هزینه های خانه مشارکت کنند یا خیر؟ همچنین آنان نمی دانند که در صورت مشارکت در هزینه خانه آیا  در زمان طلاق،  مشارکت مالی آنها در نزد قاضی در نظر گرفته خواهد شد یا خیر؟

نگرش نسبت به سن، تحصیلات ، مسائل مالی و اقتصادی

شاید آنقدر که نگرش نسبت به این مسائل اهمیت دارد، خود اینها به خودی خود اهمیت ندارند، پس لازم است هر فردی آگاهی کامل از  نگرش خاص خود را در این موارد داشته باشد و در مقابل دیدگاه طرف مقابل خود را نیز به خوبی بشناسد. 

هماهنگی در داشتن فرزند

برخی از افراد علاقمند به پذیرش نقش والد نیستند و یا تمایل به داشتن چند فرزند دارند، پس شایسته است که در این خصوص گفتگو شود تا از درگیریهای احتمالی در آینده پیشگیری شود.
 

منبع:تبیان

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :