هفت باور غلط مردان در مورد زنان
هفت باور غلط مردان در مورد زنان - افکار اشتباه مردان در مورد زنان - هفت باور اشتباه در مورد زنان - باور های غلط در مورد زنان
آکاایران: هفت باور غلط مردان در مورد زنان

آکاایران: هفت باور غلط مردان در مورد زنان

سرویس روانشناسی آکا ایران : به گفته روان شناسان، اغلب مردها باورهای نادرستی در مورد زنان دارند که اغلب گله گذاری های آنان را شامل می شود.

شناخت صحیح و درک زن ها

به گفته روان شناسان، اغلب مردها باورهای نادرستی در مورد زنان دارند که اغلب گله گذاری های آنان را شامل می شود. این باورهای غلط ناشی از عدم شناخت صحیح و عدم درک روحیه لطیف زن هاست و آن ها را برای شناخت بیش تر آقایان از همسرانشان بیان می کنیم:

هفت باور نادرست مردها درباره ی زن ها

۱ – زن ها سیری نا پذیرند

۲ – حفظ و نگهداری آن ها مشکل است

۳ – زن ها می خواهند مردها را کنترل کنند

۴ – زن ها حسود هستند

۵ – زن ها زیاده از حد احساساتی هستند

۶ – زن هایی که قوی و توانا هستند، نیازی به مراقبت ندارند

۷ – زن ها آزادی مرد را مختل می کنند

 

باور غلط : زنها سیری ناپذیرند

مردها، تمایل و گرایش همیشگی زن مبنی بر بهبود و اصلاح کارها را با پر توقع بودن و سیری ناپذیری مزمن او اشتباه گرفته اند. این طبیعت زن است که به فکر بهبود، اصلاح و ارتقاء همه چیز است.

زنها – دست کم بیش تر آنها – بسیار کم توقع اند و می توان به راحتی با کوچک ترین چیزها خوشحالشان کرد. با یک لبخند، اظهار محبت و دلتنگی در آغوش گرفتن و … خواهید دید چطور از شادی لبریز خواهند گشت.

باور غلط : حفظ و نگهداری زن ها مشکل است

واقعیت این است که حفظ و نگهداری روابط صمیمی مشکل است. زن ها می خواهند رابطه شان سالم و صمیمی باشد و بدین جهت از مردها توقع دارند برای این منظور وقت بگذارند و بر روی صمیمیت رابطه تلاش کنند.

.

منبع : permag.ir

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :