اعتیاد به میل جنسی چیست - مشاوره جنسی
justify;,زناشویی آموزش روابط زناشویی روابط زناشویی با عکس,علایم,اعتـیـاد بـه میل,اعتـیـاد بـه میل جنسی,کنترل,تمایلات,تمایلات و فــعالیتهای

 

اعتیاداد بهه میل جنسی به عدم توانایی  در کنترل و یا به تعویق انداختن تمایلات و فــعالیتهای جنسی اطلاق می گـردد. هنگامی که اعتقادات دینی و مذهبی در یک فرد کم است یا اصلا وجود ندارد و در خانواده وی مشکلات فراوان تربیتی و اجتماعی وجود دارد فرد خود را به دست شیطان سپرده و دچار بی بند و باری شده برای رهایی از فشارهای روحی و عصبی دست به اعمال بسیار خطرناکی میزند که اعتیاد به سکس یکی از آنها است.

سکس و اندیشدن به آن افکار معتاد را تحت سیـطره خـود قرار میدهـد و نـیـاز بهه انـگیـخـتـگـی جنـسی جـای نـــیاز بهه صمیمت را میــگیرد. استرس یـک عامل برانگیزنده و تشدید کننده این اختلال است. در واقــع فـــرد مـــعتاد از طریق سکس آلام عاطفی و عـقـده هـای روانــی خود را تسکین می دهد.

 

 

باید توجه داشت که نباید اعتیاد بهـه ســکـس را بـــا شــهــوت جنسی قوی اشتباه گرفت. فرد معـتاد به سـکس ممکن است دارای شـهـوت جـنـسـی اندکی باشد و این اعتیاد در هر دو جنس زن و مـــرد مشاهده می گردد.

 

 

در واقع با ارضـاء جــنسی به فرد احساس سرخوشی در پی آزادسـازی آدرنـالـیـن و آنـدومـرفیـنـها دست داده و وی را موقتا تسکین میدهد. اما فرد معتاد از رابـطـه جـنـســی خود لذت چندانی نمی برد زیـرا پــس از آن دچــار احساس گناه و شرمساری میگردد. این معضل در جوامع غربی و جوامعی که ارزشهای دینی نادیده گرفته میشود بیشتر است.

 

 

 

 

علایم اعتیاد به مسایل جنسی:

 

 

1- دارا بودن شریک جنسی متعدد بدون تعهد.

 

 

2- رابطه جنسی بطور همزمان با چندین نفر و یا تعویض مرتب شریک جنسی.

 

 

3- خود ارضایی وسواسی و مفرط.

 

 

4- آزار جنسی و تجاوز جنسی دیگران.

 

 

5- روسپیگری و یا استفاده از آن.

 

 

6- اقدام به برقراری روابط جنسی مخاطره آمیز.

 

 

7- استفاده مداوم از تصاویر، مجلات و فیلمهای س ک سی.

 

 

8- بی اعتـنـایی و یـا قـربـانـی کـردن فـعــــالیتهای مهم اجتماعی، خانوادگی، شغلی و تفریحی بخاطر فعالیتهای جنسی.

 

 

9- تلاش بی وقفه و بی ثمر در محدود کردن افکار محرک جنسی.

 

 

10- کاهش معنویت و نقض مداوم سیستم ارزشی فرد.

 

 

11- شهوت جنسی مفرط و بیش از اندازه به مسایل جنسی اندیشدن.

 

 

12- ارضاء جنسی از طریق مشاهده دیگران، عریان گرایی و ارتـکاب بهه کــــودک آزاری و تجاوز جنسی.

 

 

13- تداوم به اعتیاد بدون توجه به عواقب منفی همچون مشکلات مالی، بــخطر افتادن سلامتی و از هم گسستگی روابط فرد.

 

 

 

 

مراحل اعتیاد به میل جنسی:

 

 

1- اشتغال فکری مداوم: تـفـکـرات، تـجـسـمات و خـیـالبــــافی های پیوسته در مورد موقعیتها، منظره ها و فعالیتهای جنسی.

 

 

2- ارجحیت بخشیدن: یک فعالیت و یا موقعیت جنسی مرجح مـعـمـولا الـگـو و بـصورت رفتار کلیشه ای در می آید.

 

 

3-وسواس: اقدام به فعالیت جنـسی مـرجـح بـدون تـــوجه به عواقب منفی و تمایل به متوقف ساختن آن.

 

 

4- احساس ندامت: احساس گناه و شرم بر سر نـاتـوانـی در کنـترل رفتار خود.

 

 

 

 

درمان اعتیاد جنسی:

 

 

1- آموزش نحوه ارضاء تمایلات جنسی بطور سالم و طبیعـی (ازدواج در افراد مجرد).

 

 

2- مشاوره فردی.

 

 

3- بازسازی روابط از هم گسسته فرد.

 

 

4- آمــوزش تکنیکهای غلبه بر استرس.

 

 

5- افزایش اعتقادات دینی و مذهبی.

 

 
 

اما گام نخست درمان پذیرش فرد به اعتیاد و تمایل فرد به ترک آن میباشد.

 

منبع:forum.iraniuser.com

اعتیاداد,اعتیاداد بهه میل جنسی,معتاد,استرس ,شــهــوت جنسی ,زن و مـــرد,رابـطـه جـنـســی ,خود ارضایی,آزار جنسی,تجاوز جنسی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' title='آموزش روابط زناشویی ،رابطه زناشویی صحیح ' href='http://aroosi.akaup.com/marriage/zanashooi/zanashooii-cat.html'>زناشویی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' title='آموزش روابط زناشویی ،رابطه زناشویی صحیح ' href='http://aroosi.akaup.com/marriage/zanashooi/zanashooii-cat.html'>روابط زناشویی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' title='آموزش ماساژ جنسی (ویژه متاهلین)، آموزش ویژه متاهلین، ویژه متاهلین، مقالات ویژه متاهلین ' href='http://aroosi.akaup.com/marriage/zanashooi/2013626165827.html'>آموزش زناشویی</a></strong>,مسائل زناشویی,اموزش زناشویی,مسایل زناشویی,زندگی زناشویی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' title='آموزش روابط زناشویی ،رابطه زناشویی صحیح ' href='http://aroosi.akaup.com/marriage/pishniaz1/2014920211016.html'>آموزش روابط زناشویی</a></strong>,روابط زناشویی با عکساعتیاداد,اعتیاداد بهه میل جنسی,معتاد,استرس ,شــهــوت جنسی ,زن و مـــرد,رابـطـه جـنـســی ,خود ارضایی,آزار جنسی,تجاوز جنسی,زناشویی,روابط زناشویی,آموزش زناشویی,مسائل زناشویی,اموزش زناشویی,مسایل زناشویی,زندگی زناشویی,آموزش روابط زناشویی,روابط زناشویی با عکسمنبع:

گردآوری راهنمای ازدواج آکا
منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :