زنان تشریفاتی، مردان صرفه جو
زنان تشریفاتی,برخورد با زنان تشریفاتی,نحوه برخورد با زنان تشریفاتی,روانشناسی زنان تشریفاتی,مردان صرفه جو,روانشناسی مردان صرفه جو,اختلاف زن و شوهر,تکرار شدن اختل

زنان تشریفاتی، مردان صرفه جو


زندگی، زمانی زیباست که زیبا زندگی کردن را آموخته باشیم.

در زندگی مشترک، این عشق است که تاریک ترین و سردترین قلب ها را روشن و گرم نگه می دارد و این آگاهی و عمل است که به تداوم آن کمک می کند!

چرا اختلاف بین زن و شوهرها پیوسته تکرار می شود؟

زندگی، زمانی زیباست که زیبا زندگی کردن را آموخته باشیم.

در زندگی مشترک، این عشق است که تاریک ترین و سردترین قلب ها را روشن و گرم نگه می دارد و این آگاهی و عمل است که به تداوم آن کمک می کند!

به راستی انسان موجودی شگفت انگیز است! هر زن و مردی کاملاً منحصر به فرد آفریده شده است! همه  زنان و مردان از توانمندی های فراوانی برخوردار هستند؛ برحسب این که چقدر خود را بشناسیم، قدم در فراسوی محدودیت های ساخته و  پرداخته ذهن خود بگذاریم،  از محدودیت های ساخته خویش فراتر بیندیشیم، با قدرت دست به کار شویم و... می توانیم کارهای فوق العاده شگرفی انجام دهیم.

در زندگی مشترک، این عشق است که تاریک ترین و سردترین قلب ها را روشن و گرم نگه می دارد و این آگاهی و عمل است که به تداوم آن کمک می کند!

در این دنیا پرآشوب، نگاه شما به زندگی تان چگونه است؟

خود را موجودی با شکوه، عظیم و قوی می دانید یا کوچک، ضعیف و ناتوان؟

مثبت اندیش هستید یا منفی اندیش؟

به زندگی لبخند می زنید یا آشفته بوده و قیافه ای عبوس و درهم دارید؟

دل تان همیشه سرد و نگاه تان یخ زده است یا قلبی مملو از عشق و نگاهی گرم و دوست داشتنی دارید؟

زندگی زناشویی، برقراری رابطه ای فوق العاده پیچیده و بسیار حساس بین زن و مرد است. زن و شوهر در زندگی مشترک در همه شئونات زندگی با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند. افزون بر آن، روابط زن و شوهر در همه حیطه های زندگی چنان پیچیده و درهم تنیده که بیشتر زوج ها به علت آگاهی کم و اشتباه آمیز و تصور غلط شان در حل بسیاری از مسائل و رفع مشکلات مشترک عاجزند و حتی در مسائل جزئی نیز به سختی می توانند به توافق برسند!

با وجود این که زنان و مردان در بسیاری از زمینه ها دارای ویژگی های خاص خود هستند، اما زوج ها در عمل، کم تر به این تفاوت ها توجه می کنند و کم تر آگاهی دارند که برداشت هر زن و مردی از هر پدیده و رویدادی برحسب آگاهی، تجربه، دانش، شرایط روانی و جسمانی و زاوایه دید ویژه خود می باشد و هر یک به علت خودمحور بودن، در برابر هر حادثه ای، کنش و واکنش متفاوتی از خود نشان می دهد و هر یک انتظار دارد که دیگری همانند او فکر کند و احساسات خود را مشابه او بروز دهد و عملکردی مشابه او داشته باشد؛ چرا که هر یک دیدگاه و بینش خود را اصیل، واقع بینانه و درست می داند و تصور می کند که مسائل را بهتر درک کرده و در برطرف ساختن نیازهای خود و همسر به درستی عمل می کند.

در حالی که زن و شوهر مجموعه ای هدفدار هستند که:

1- هر یک دیدگاه خاص خود را دارد.

2- هر یک با ویژگی های خاص خود، ویژگی های دیگری را تحت تأثیر قرار داده، تعدیل کرده و نقاط قوت و ضعف خود را به دیگر منتقل می کند.

3- متفاوت بودن به معنی بهتر یا بدتر بودن نیست و در واقع تفاوت های برنامه ریزی مغزی زنان و مردان، یکی از شگفتی هایی آفرینش است که بیشتر همسران اطلاعات کمی از آن دارند.

متفاوت بودن به معنی دیدن یک موضوع از زوایای مختلف می تواند باشد و برخورد مثبت و درست با آن موجب برکت و غنای زندگی مشترک می شود

با این تفاوت بین زوج ها، تصور این که زن و مرد در زندگی مشترک مشابه هم باشند، یک توهم است!

دیدگاه هر زن و مردی تقریباً در همه زمینه ها از جمله در مورد باورها، اندیشه ها، بروز احساسات و عواطف، کسب درآمد، انجام هزینه ها، استفاده از منابع مالی، تربیت فرزند، ارتباط با دوستان و فامیل، کار، تفریح و سرگرمی، اولویت ها، هدف ها و... متفاوت است.

متفاوت بودن به معنی دیدن یک موضوع از زوایای مختلف می تواند باشد و برخورد مثبت و درست با آن موجب برکت و غنای زندگی مشترک می شود. تفاوت های فردی هر زن و مردی، تحت تأثیر عوامل ژنتیکی، محیطی و اکتسابی قرار دارد. از جمله تفاوت ها این که خانم ها تشریفات را دوست دارند در حالی که مردها کم تر تشریفاتی هستند؛ مردها بیش تر هدف گرا هستند اما خانم بیش تر رابطه گرا می باشند؛ خانم ها به جزئیات بیش تر توجه دارند و آقایان کلیات امور را بیش تر مد نظر قرار می دهند؛ خانم ها گفت و گو را دوست دارند اما مردها به سکوت علاقه مندند و ده ها مورد دیگر که همگی نشان دهنده  بینش ها و عملکرد متفاوت زن و مرد در برخورد با مسائل و مشکلات است که اغلب،

موجب بروز اختلاف بین آنان می گردد.

وقتی برخورد با تفاوت ها پیوسته منفی و غیرسازنده باشد اختلاف ها پیوسته تکرار می شود؛ نارضایتی پیوسته در حال افزایش بوده که به زندگی مشترک لطمات فراوانی وارد می سازد و وضع را بدتر از قبل می کند.

بسیاری از زوج ها ندانسته یا آگاهانه، در دام افکار منفی و مخرب قرار می گیرند، به طوری که درصد افکار آزاردهنده و منفی شان که مربوط به دیروز و روزهای گذشته است را در ذهن خود تکرار می کنند و در آن دست و پا می زنند و یا نگران اموری می شوند که در بسیاری مواقع رخ نمی دهد.

در این شرایط بسیاری از زن و شوهرها به علت کم دانی، ناآگاهی، باورهای غلط، توقعات غیرواقع بینانه، تصورات بیان شده یا نشده اشتباه آمیز، راهنمایی های غلط و نادرست اطرافیان، زندگی مشترک را به میدان مبارزه و جدال تبدیل کرده و هر یک با سوء تفاهم فراوان نسبت به دیگری، هدف های بزرگ و اصلی زندگی مشترک را فراموش می کند و به تصور حفظ حقوق و منافع فردی، درگیر جزئیات و مسائل دردآور بی پایانی شده و دچار آشفتگی و رنج های فراوان می شود و هر یک با واکنش منفی، سرزنش و انتقاد از دیگری، به جای دوستی، رقابت و به جای همکاری، مبارزه را بر می گزیند و به جای کمک به موفقیت دیگری، سعی می کند دیگری را  شکست دهد، در نتیجه هر یک تحت تأثیر افکار منفی، احساس تنهایی، سرخوردگی و قربانی شدن کرده و در برابر هر گونه تغییرات مثبتی مقاومت می کند. وقتی این شرایط منفی بر زندگی مشترک حاکم شود، مهر، محبت و خوش بینی زوج ها نسبت به هم کاهش یافته یا از بین می رود و نقاط منفی طرفین بیش تر نمود پیدا می کند، به طوری که وقتی یکی از زوج ها مطابق توقع و انتظار درست یا نادرست همسرش رفتار نکند، با واکنش منفی و شدید و مأیوس کننده او روبه رو می شود.

متفاوت بودن به معنی بهتر یا بدتر بودن نیست و در واقع تفاوت های برنامه ریزی مغزی زنان و مردان، یکی از شگفتی های آفرینش است که بیشتر همسران اطلاعات کمی از آن دارند.

اغلب ما، آگاهانه یا ناآگاهانه مراقب افکارمان نیستیم، بلکه افکارمان هستند که ما را تحت کنترل خود دارند؛ افکار منفی، ناحیه ای از مغز که با افسردگی و تشویش ارتباط دارد را تحریک می کند و مانند سم بر سیستم های بدن ما تأثیر منفی می گذارد، در حالی که اندیشه های مثبت، بر مغز تأثیر مفید و آرام بخش دارد و مانند دارو عمل می کند. انسان های مثبت اندیش شادتر، سالم تر و استوارتر زندگی می کنند و با همسران خود کم تر به جدال می پردازند، آسان تر و راحت تر به تفاهم می رسند و کم تر حالت تدافعی دارند.

حال با این همه مسائل و مشکلات زندگی مشترک، چگونه می شود کنار آمد و به صورت درست با آنها برخورد کرد؟

با مهر و محبت و کسب آگاهی های ضروری و مهارت های سازگاری و با کمک گرفتن از مشاوران با تجربه می توان به حل اساسی اختلاف زوج ها کمک کرد.

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :