اهداف تشکیل یک خانواده ی سالم چیست ؟
اهداف تشکیل خانواده سالم,خانواده سالم,اهداف تشکیل یک خانواده سالم چیست,راز تشکیل یک خانواده سالم,رمز داشتن یک خانواده سالم,الگوهای ارتباطی غلط در خانواده,الگوها

اهداف تشکیل یک خانواده ی سالم چیست ؟


در قسمت چهارم مطلبی در مورد الگوهای ارتباطی غلط در خانواده مطرح شد اینک در ادامه می خوانیم ...

پایه ارتباط صحیح در خانواده دو چیز است :

1- ارزیابی و سنجش رفتارهای زوجین توسط یکدیگر و تلاش برای رشد و کمال زندگی خانوادگی .

2- وجود معیارها و اهداف صحیح و متعالی .


( قسمت پنجم )

در قسمت چهارم مطلبی در مورد الگوهای ارتباطی غلط در خانواده مطرح شد اینک در ادامه می خوانیم ...

پایه ارتباط صحیح در خانواده دو چیز است :

1- ارزیابی و سنجش رفتارهای زوجین توسط یکدیگر و تلاش برای رشد و کمال زندگی خانوادگی .

2- وجود معیارها و اهداف صحیح و متعالی .

همسران جوان برای ایجاد همدلی با یکدیگر نیاز به فرصت هایی در ابتدای زندگی زناشویی دارند ، لیکن به موازات ایجاد این همدلی و حتی برای به وجود آوردن آن،باید برای یکدیگر در حکم آینه ای باشند که هم خوبی ها و هم نارسایی ها را نشان دهند و برای بهتر زیستن خود تلاش مشترک داشته باشند .

زندگی مشترک بدون وجود ارزش ها و اهداف متعالیبادوام نیست . لذا همسران جوان بایستی اساس تشکیل خانواده را رسیدن به چنین اهدافی قرار دهند . حتی اگر بدون توجه به چنین اهدافی زندگی خانوادگی را آغاز کردند ، باز هم تلاش کنند در برنامه ها و رفتارهای خود آنها را حاکمیت بدهند .
این اهداف عبارت اند از :
1- احساس بزرگ منشی و عزت نفس ـ دو همسر در زندگی باید از عزت نفس و احترام برخوردار  باشند . هیچ  پسر و دختر جوانی نمی تواند با انگیزه توجه به خود و احساس برتری نسبت به همسر به زندگی مشترک وارد شود و انتظار شیرین کامی و موفقیت داشته باشد . ممکن است در ابتدای زندگی مشترک این نحوه رفتار بین دو همسر وجود نداشته باشدو هر کدام سعی کند با احترام به دیگری حرمت نفس او را حفظ کند ، لیکن چنین رویه ای باید به مرور در روابط متقابل آنان به وجود آید . مرد و زن جوان در صورتی می توانند چنین رویه ای را در رابطه با یکدیگر در پیش گیرند که خود بزرگ منش و دارای عزت نفس باشند و یا همزمان،آن را در خود تقویت نمایند .

از آنجا که زوج های جوان قبل از ازدواج،هر کدام در خانواده پدری روابط خانوادگی و اجتماعی متعددی داشته اند ، این روابط  تا مدتها بر رابطه مشترک آنان اثر می گذارد و لذا هر کدام از آنان باید مراقب باشد تا همراه با احترام به دیگری ، فامیل و اطرافیان او را نیز مورد احترام قرار دهد .

2- خوش بینی و رضایت خاطر ـ هر یک از ما باید بتوانیم بین گذشته ، حال و آینده رابطه معقول و متعادلی ایجاد کنیم . پسر و دختر جوان ممکن است قبل از ازدواج خاطرات ، تجربیات و آرزوهایی داشته باشند که متفاوت از شرایط فعلی آنان باشد . این احتمال وجود دارد که آثار وقایع گذشته در زندگی زناشویی احساس شود و چه بسا باعث مشکلاتی گردد . مثلاً ممکن است زمینه های ازدواج با شخص دیگری برای شوهر یا زن پیش آمده و بدون نتیجه مانده باشد ، یا شرایط زندگی در خانواده پدری با آسایش و رفاهی توأم بوده که در وضع فعلی بهره ای از آن نیست . در چنین مواردی اگر زن یا مرد مسائل گذشته را وسیله اعتراض یا تحقیر دیگری قرار دهد و یادرحسرت گذشته باشد ، نمی تواند امید به زندگی خانوادگی شیرین و سالمی داشته باشد . زندگی مشترک محتاج روحیه رضایت نسبت به حال ، فراموش کردن مشکلات و تلخی های گذشته و طرح و برنامه برای ایجاد شرایط خوش و موفقیت آمیز در آینده است .

3- پویایی ، انعطاف و انطباق پذیری ـ در یک خانواده نباید اندیشه ها و احساس های زوجین حالت راکد و منجمد داشته باشد . خشکی ، سرسختی و تغییر ناپذیری در روحیات با ایجاد حالت تعادل و استحکام در خانواده سازگاز نیست ، چون راه را بر هر گونه بازنگری نسبت به افکار و اعمال نادرست می بندد . زن و مرد در عین حال که دارای اصول و اهداف ثابت و معینی هستند باید در روابط با یکدیگر انعطاف و بردباری داشته باشند . دارابودن روحیه انعطاف در بسیاری مواقع می تواند تنش ها و سختی های پیش آمده در فضای خانواده را کاهش دهد . مثلاً هنگامی که همسر شما خشمگین و عصبانی است ، خونسردی شما می تواند در فروکش کردن این عصبانیت مؤثر باشد و در وقتی دیگر اتخاذ چنین رویه ای توسط او نیز می تواند خشم احتمالی شما را فرو نشاند .

4- فداکاری کردن برای همسر ـ زن و شوهر  هنگامی که یکی از آنها در فشار و سختی قرار می گیرد باید بتوانند نقش کمک و یار رابرای یکدیگر ایفا کنند . این روحیه،هم برای مرد لازم است و هم برای زن. برای زن ، شوهر داری به معنای مصطلح ، گاهی از اوقات همدلی و همراهی با شوهر در سختی ها و مشکلات است که در حُسن رفتار و مدیریت خانواده تجلی می یابد و یک مرد نیز می تواند با مشارکت جدی در کارهای همسر خود ، هنگامی که امور خانه،او را دچار خستگی می کند ، چنین نقشی را ایفا نماید .

5- میل به آگاهی و اندیشه های نوـ محیط خانواده باید به فضایی برای افکار و اندیشه های نو برای زندگی بهتر ، روابط شیرین تر و آینده درخشان تر و سازنده تر تبدیل شود . زن و شوهر بایداین روحیه را در خود تقویت کنند که به طور دائم و با شور و نشاط در جستجوی راههای بهتر برای ایجاد یک زندگی متعالی و بالنده باشند . چنین روحیه ای می تواند حتی از مسائل ساده و اولیه زندگی نظیر باورهای عادی نسبت به مسائل ، نظریات و قضاوت ها شروع شود و به طور روزمره و هفتگی ، زوجین دیدگاه های خود را مطرح ، ارزیابی و اصلاح کنند و به دیدگاه های نو و مفید دست یابند . خانواده هایی که برای قبول افکار و اندیشه های تازه آمادگی ندارند ، به مرور از رشد و کمال  باز می مانند و ضمن آنکه در درون،گرفتار ارتباط های قالبی ، خشک و تغییر ناپذیر می شوند ، در مناسبات اجتماعی نیز به تدریج دچار نوعی رکود و عقب افتادگی خواهند شد .

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :